Raseborgs stad planerar strandbete i Västerby inom ramen för Helmi-programmet