Raseborgs stad förbereder betesmark på Gåsören

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck