Raseborg har godkänt miljöskyddsföreskrifter

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck