Ny skötselplan för Hagen, Ramsholmen och Högholmen inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi