I Västra Nyland har man redan i 14 års tid gett rådgivning gällande glesbygdens avloppsvattenhantering – slutrapport för år 2023 har publicerats