Det händer på Raseborgs åkrar: Kommande evenemang bjuder på information om precisionsgödsling, tvåstegsdiken samt gipsspridningsshow