Behållning från cykelveckan – i trafiken önskas beaktande av andra