Billnäs nya friluftsled och pontonbro öppnades 1.7.2021