Arkeologiska provutgrävningar vid Stora Kyrkogatan 27–30.6.2023