Fiskvägarnas första år var lyckat: 2300 fiskar vandrade i Åminnefors fiskväg