Den andra lördagen i juni bjuder byarna in dig på besök!