Askers – ett bra namn för det nya verksamhetscentret