”Ständig skärmtid tär på hjärnan – abiturienter önskar mera källkritik och mer fokus på hur det digitala påverkar vår hälsa” i nyaste numret av Lärorikt.