Fortsättning för Finlandsmodellen i hobbyverksamhet i Raseborg