Hälsovårdscentral 

Raseborg har en hälsovårdscentral med tre hälsostationer; Karis, Pojo och Ekenäs.