Social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023!

Social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023!

30.12.2022 / Petra Louhimies

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023. Tjänsterna finns på samma bekanta ställe som tidigare. Telefonnumren och e-postadresserna till tjänsterna ändras stegvis.

Du hittar de uppdaterade uppgifterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.

Källan till följande information är Västra Nylands välfärdsområde, www.luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Ur invånarnas och personalens perspektiv bevaras en stor del helt oförändrat. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare. Notera dock att det vid årsskiftet kan förekomma tillfälliga dröjsmål och störningar i vissa tjänster. 

Det finns fem serviceområden i välfärdsområde: 

 • tjänster för äldre 
 • tjänster för barn, unga och familjer 
 • gemensamma social- och hälsovårdstjänster 
 • funktionshinderservice och 
 • Västra Nylands räddningsverk. 

Vad förblir oförändrat?  

 • Tjänsterna för invånarna produceras på samma sätt som hittills. 
 • De digitala tjänsterna kan användas av invånarna på samma sätt som i nuläget. 
 • Under övergången hänvisas klienterna i icke-brådskande ärenden huvudsakligen till tjänster i den egna kommunens område. 
 • Servicesedlarna bevaras som ett alternativ i produktionen av tjänster i välfärdsområdet. 
 • I början av 2023 används i huvudsak de nuvarande klient- och patientdatasystemen. 
 • Psykolog- och kuratorstjänsterna ordnas även i fortsättningen i läroanstalterna. 
 • Brådskande hälsovårdstjänster fås från välfärdsområdets samtliga hälsostationer. 
 • Räddningsväsendets tjänster förblir oförändrade, likaså de frivilliga brandkårernas verksamhet. 
 • Nödcentralsverksamheten förändras inte – det allmänna nödnumret är 112. 

De viktigaste förändringarna 

De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är: 

 • Telefonnumren för tjänsterna som klienterna använder kommer att ändras stegvis. 
 • Tjänsterna finns i fortsättningen på webbplatsen www.luvn.fi på finska och svenska samt på engelska. 
 • Invånarna kommer att ha enhetliga klientavgifter inom social- och hälsovården samt kriterier för beviljande av understöd. Klientavgifterna har föreskrivits i lagen och avgifterna anpassas till betalningsförmågan. Besluten om klientavgifterna fattas i december.  
 • Seniorinfo har öppnat 20.12 – information och stöd från ett ställe. Raseborg hör till det västra området (tillsammans med Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå och Vichtis). Seniorinfo betjänar på nummer 029 1512 280.

Ändringar i kundservicenumren 

 • Vid övergången till välfärdsområdet byts telefonnumren som börjar med 09 och 019 ut till ett telefonnummer som börjar med 029 151. 
 • I välfärdsområdet införs ett enhetligt system för kundservicesamtal. 
 • Användningen av de gamla systemen och telefonnumren upphör när det nya telefonsystemet införs. Övergången till det nya systemet sker stegvis och per servicelinje.  
 • Invånarna som ringer till ett kundservicenummer ringer i fortsättningen till ett nytt nummer. De gamla numren kommer att ha meddelandet ”vårt nummer har ändrats” vid tidpunkten för övergången. 
 • De nya telefonnumren kommuniceras till invånarna i första hand via webbplatsen luvn.fi

Vilket ställe ska jag kontakta nästa år om jag insjuknar?  

Du kan kontakta hälsostationen på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras stegvis från och med början av 2023. Välfärdsområdet informerar om den stegvisa förändringen av telefonnumren på webbplatsen www.luvn.fi samt genom inspelningar på det gamla telefonnumret som hänvisar till det nya numret. 

Jag har bokat en tid till hälsovårdarens mottagning, bevaras den?  

Ja, alla nuvarande tjänster och tidsbokningar bevaras oförändrade efter årsskiftet. 

Information och kommunikation om välfärdsområdet

Du får information om välfärdsområdet genom följande kanaler:

Webbplats

Sociala medier

Nyhetsbrev


19.10.2022 / Petra Louhimies
Tid: Måndagar kl 9-11.30, start måndag 17.10.2022
Plats: Folkhälsan Seniora
Adress: Prästängsgatan 14 B, ingång från gården
Arrangör: Folkhälsan i samarbete med Raseborgs stad familjesocialarbete
Kontakt: charlotte.kullberg@raseborg.fi eller susanna.kalliomaki@raseborg.fi
Telefon: Lotta 040 642 1599 eller Susanna 040 630 8193

Smörgås och frukt med kaffe/te för 2 euro familj/gång. Mikro finns för att värma babymat. Ibland program men främst fri samvaro. Caféet finns på marknivå med stora fönster så man kan hålla koll på eventuellt barnvagn. Välkomna!

2.09.2022 / Petra Louhimies

Välkomna att bekanta er med verksamheten på Raseborgsvägen 5, onsdagen den 7 september 2022 kl. 14–18!

En del av Raseborgs stads verksamheter som erbjuder tjänster för barn, unga och familjer har nyligen flyttat till Raseborgsvägen 5. Nu bjuder vi på öppet hus med roligt program för barn och barnfamiljer (bland annat ansiktsmålning).

Hjärtligt välkomna att bekanta er med vår verksamhet och våra nya utrymmen!

 • Mödra-, barn- och preventivrådgivning
 • Familjesocialarbete (social- och familjehandledning, hemservice för barnfamiljer, servicekoordinator)
 • Barn- och ungdomsmottagningen (familjeterapeuter, psykologer)
 • Barnhabilitering (tal-, fysio- och ergoterapi)
 • Motionsrådgivning

Vi bjuder på bulle, saft och kaffe!

Ingång via innergården

17.08.2022 / Petra Louhimies

Hej du mamma eller pappa med småbarn där hemma!

Häng med på en vagnpromenad och träffa andra hemmamammor eller -pappor. Vagnpromenaderna arrangeras i Ekenäs och Karis. I Ekenäs startar vi från simhallen klockan 12.00 och i Karis startar vi från Sisu arenan klockan 12.00. Promenaden räcker ca. 1 timme på barnens villkor. Vi börjar med tre dagar i september och känns det okej och det finns intresse så ser vi hur vi gör i fortsättningen.

Datumen för vagnpromenaderna i Ekenäs är:
Måndag 5.9.2022
Måndag 12.9.2022
Måndag 19.9.2022

Datumen för vagnpromenaderna i Karis är:
Torsdag 1.9.2022
Torsdag 8.9.2022
Torsdag 15.9.2022
Om du funderar på något ta kontakt med:

Närvårdare Charlotte Kullberg
Telefonnummer: 040 642 1599
E-post: charlotte.kullberg@raseborg.fi

Närvårdare Susanna Kalliomäki
Telefonnummer: 019-289 3054
E-post: susanna.kalliomaki@raseborg.fi

Vagnpromenader Ekenäs

Ladda nerVisa

Vagnpromenader Karis

Ladda nerVisa

9.06.2022 / Petra Louhimies

Barn- och familjetjänster, familjecenter, handikappservice och vuxensocialarbete är öppet normalt vardagar men med reducerad personalstyrka. Midsommarafton stängt.

I akuta ärenden vid övriga tider kontakta:

Vid krissituation ring 112

Social- och krisjouren i Västra Nyland tfn 09 8164 2439

Skyddshem Villa Familia 050 468 5736


6.06.2022 / Petra Louhimies

Funderar du på något gällande din ekonomi? Är det tomt i plånboken i slutet av månaden? Faller indrivningsbrev in genom postluckan? Kom och prata om dina ekonomiska bekymmer!

Utsökningsverket och rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning ordnar igen en sommarturné, som även besöker Raseborg. Den första anhalten blir på Rådhustorget i Ekenäs den 8.6 kl. 9-13 och den andra 14.6 på torget i Fiskars kl. 11-15. På plats finns utsökningens representant samt en ekonomi- och skuldrådgivare.

Övriga platser för torgturnén är:

1.6 torget i Hyvinge, 3.6 torget i Borgå, 6.6 torget i Dickursby, 10.6 torget i Kervo, 16.6 Hagnäs torg i Helsingfors, 17.6 torget i Högfors och 21.6 på Hangö torg.

Mer info hittar du på: https://ulosottolaitos.fi/sv/index.html#


27.08.2021 / Petra Louhimies

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet ungdomen eller personen med funktionsnedsättning, som kan ha nytta av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och som har möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson. För mer information om verksamheten inom familjecentret klicka här samt verksamheten inom handikappservice klicka här.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst!

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas enligt följande:

Lördag 20.11.2021 live träff i Ekenäs kl. 10.00-15.00 (Vi bjuder på brunch och kaffe)

Torsdag 25.11.2021 kl. 17.00-19.30 på distans

Torsdag 2.12.2021 kl. 17.00-19.30 på distans


Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 5.11.2021!

Raseborgs familjecenter:
socialhandledare Tobias Lindholm 019 289 3055 /
tobias.lindholm@raseborg.fi
Raseborgs handikappservice:
socialhandledare Rebecka Aakula 019 289 2228 /
rebecka.aakula@raseborg.fi
Enheten service för barnfamiljer i Hangö:
socialhandledare Lee Lindqvist 040 135 9493 / 
lee.lindqvist@hanko.fi
Sjundeå och Ingå socialservice:
socialhandledare Johanna Pousar 046 922 0886 /
johanna.pousar@siuntio.fi eller
familjearbetare Christine Miiros 044 386 1569 /
christine.miiros@siuntio.fi

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner 2021 SV

Ladda nerVisa5.03.2021 / Petra Louhimies

Vuxensocialarbetet besvarar från och med 8.3.2021 på frågor i anslutning till Coronapandemins inverkan på hushållens ekonomi och andra vuxensociala ärenden på tel. 019 289 2200 vardagar kl. 9-12.

OBS! Gäller ej frågor gällande coronavaccineringen.

Frågor gällande grundutkomststöd riktas till Fpa.


28.08.2020 / Petra Louhimies

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet eller ungdomen som gagnas av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst i Raseborg!

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas i Raseborg:

Tisdag 3.11.2020 klockan 17.00-20.00

Tisdag 10.11.2020 klockan 17.00-20.00

Tisdag 1.12.2020 klockan 17.00-20.00

Vi bjuder på kaffe och tilltugg!

Utbildningen är tvåspråkig

Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 9.10.2020!

Raseborgs familjecenter
socialhandledare Tobias Lindholm
019 289 3055 / tobias.lindholm@raseborg.fi

Enheten service för barnfamiljer i Hangö
socialhandledare Lee Lindqvist
040 135 9493 / lee.lindqvist@hanko.fi

Sjundeå och Ingå socialservice
socialhandledare Johanna Pousar
046 922 0886 / johanna.pousar@siuntio.fi

familjearbetare Christine Miiros
044 386 1569 / christine.miiros@siuntio.fi

UTBILDNING FÖR STÖDFAMILJER/PERSONER 2020

Ladda nerVisa

27.01.2020 / Petra Louhimies

Socialarbetarna och socialhandledarna är på skolning torsdagen den 30.1.2020.

OBS! Ingen telefontid.


26.11.2019 / Petra Louhimies


Den nationella poststrejken som började måndagen 11.11.2019 och som fortsätter tillsvidare påverkar social och hälsovårdstjänsterna på följande sätt:

Hälsovårdscentralen

Under poststrejken kontaktas patienter/klienter per telefon i stället för med brev. Möjliga intyg kan avhämtas direkt från hälsovårdscentralen under strejken. Hälsovårdsfakturorna skickas per post när poststrejken är över.

Socialservice        

Under poststrejken utdelas inga brev från Raseborgs stads socialservice. Beslut som görs skickas skriftligen ut till sakägare efter avslutad poststrejk med sändningsdagens delgivningsdatum. Sakägande informeras per telefon eller e-post om innehåll i beslut ifall kontaktuppgifterna finns tillgängliga. Skriftliga ansökningar kan inlämnas till ifrågavarande verksamhetspunkt eller till stadshusets kundbetjäning.

Tandvården

Under poststrejken kontaktas patienter per telefon i stället för brev. Eventuella fakturor delas ut vid besöket eller skickas när poststrejken är över.

Äldreservice

Under poststrejken utdelas inga brev från Raseborgs stads äldreservice. Beslut som görs skickas skriftligen ut till sakägare efter avslutad poststrejk med sändningsdagens delgivningsdatum.

Det kan dröja innan de fakturor som skickats ut precis innan strejken kommer fram. Det kan leda till att förfallodagen på en del av fakturorna redan utgått när brevet anländer. Det går bra att betala fakturorna när den anlänt även om det är efter förfallodagen.

Mer info

Vid frågor vänligen kontakta verksamhetspunkterna under deras telefontider. Du hittar kontaktuppgifterna här:

Hälsovårdscentralerna

Socialservice

Tandvården

Äldreservice


13.06.2019 / Petra Louhimies

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet eller ungdomen som gagnas av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan  ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson.

En utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas i Raseborg:

lördag 21.9.19 klockan 10.00-16.00

lördag 5.10.19 klockan 10.00-16.00

Utbildningen är tvåspråkig

Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 19.9.2019.

Raseborg familjecenter
socialhandledare Tobias Lindholm
019-2893055 / tobias.lindholm@raseborg.fi

Hangö social- och familjeservicecentralen
socialhandledare Lee Lindqvist
040 135 9493 / lee.lindqvist@hanko.fi

Sjundeå och Ingå socialservice
socialhandledare Johanna Pousár
046 922 0886 / johanna.pousar@siuntio.fi

Utbildningen är organiserad i samarbete med Specialvård- organisationernas förbund EHJÄ rf