Enkät om utveckling av responskanaler för social- och hälsovårdstjänsterna i Västra Nylands välfärdsområde

Enkät om utveckling av responskanaler för social- och hälsovårdstjänsterna i Västra Nylands välfärdsområde

9.06.2022 / Petra Louhimies

Delta i utvecklingen av tjänster, undersökning är öppen 30.5-30.6.2022

Ett centralt mål för social- och hälsovårdsreformen är att öka kundorienteringen, tillgängligheten och jämlikheten i servicesystemet. Man strävar efter att uppnå målen genom att stärka en jämlik medverkan från kunderna.

Att samla in kundrespons är ett sätt att förverkliga kundernas medverkan. Det är känt att möjligheten att lämna respons varierar från kommun till kommun i Västra Nyland. Respons kan ges muntligen i samband med kund- och patientkontakter, i riktade enkäter som görs i efterhand samt via kommunernas webbplatser.

Syftet med denna enkät är att utreda i synnerhet kunders och närståendes möjligheter att delta i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsternas säkerhet. Avsikten är att utnyttja svaren när man planerar kundorienterade, tillgängliga och enhetliga responskanaler för välfärdsområdet som behövs för att utveckla kvaliteten och kund- och patientsäkerheten i social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet.

Enkäten är öppen 30.5–30.6.2022, vi önskar så många svar som möjligt av dem som använder social- och hälsovårdstjänsterna.

Länk till enkäten (extern länk)


17.03.2022 / Stina Kreutzman

Mängden flyktingar från Ukraina tilltar dag för dag. Dagligen kommer 200 – 300 flyktingar till Finland som antingen är asylsökande och sökande av tillfälligt skydd och registrerar sig hos myndigheterna.

Förutom denna mängd anländer ett stort antal som inte ännu har registrerat sig. De som registrerar sig
tas omhand av Migrationsverket, Migri, som också har huvudansvaret för ordnande av den service
flyktingarna behöver. Migri för diskussioner med kommunerna om hjälp och stöd i denna svåra
situation. Staden samarbetar med Migri och för en kontinuerlig dialog med myndigheten samtidigt som
man gör förberedelser att ta emot flyktingarna.
Många erbjuder sin hjälp att transportera flyktingarna till Finland men staden påpekar dock att det är
Migri som har huvudansvaret och koordinerar flyktingmottagandet i Finland och vid behov begär om
hjälp av kommunerna. Denna diskussion förs redan.
Staden kommer naturligtvis också att erbjuda coronavaccinering åt flyktingarna.
Eftersom det är främst kvinnor och barn samt äldre personer som kommit eller är på väg till Finland
förbereder sig också stadens skolor att ta emot barnen, vilket är ett sätt att normalisera barnens vardag.


Mera information fås vid behov av Raseborgs invandrartjänst för rådgivning och information.
Invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert
tfn 019 289 2291
karin.ljung-hagert@raseborg.fi


10.03.2020 / Karin Ljung

Nya kvotflyktingar är på kommande till Raseborg. Dessa behöver hjälp med att bli hemmastadda i Raseborg. Skulle du eller din familj bli vänner åt någon av dessa personer/familjer? Du skulle få möjlighet att lära känna trevliga personer, deras seder och kultur. Samtidigt skulle de få möjlighet att lära känna finländsk kultur och livsstil genom dig/er familj . Hur mycket tid du vill ge till din vän/vänfailj är upp till dig, två timmar i veckan eller två timmar per månad, hur det passar dig och din levnadssituation.

Skolning av nya vänfamiljer sker under två kvällar den 16.3. och 6.4. kl. 17-19 i Föreningshuset i Karis,

Raseborgs stads invandrarbyrå ordnar skolningen tillsammans med projektet Resursbanken. Eventuella frågor kan du skicka i förhand till jarjestotila@gmail.com.


10.02.2020 / Karin Ljung

Föreningshuset i Raseborg och Raseborgs invandrartjänster söker volontärer till läxläsningsklubb som skall starta tisdagen 25.2 kl. 13-15. Som läxhjälpare handleder du och hjälper barn med deras skoluppgifter på finska och får dela känslan av att lyckas och lära sig med dem. Tanken är att klubben skall fungera som ett gemensamt projekt med studeranden från Karis gymnasier, men till verksamheten behövs även andra vuxna.

Välkommen med och planera verksamheten måndagen den 24.2 kl. 15 i Föreningshuset, Centralgatan 59 (Karis).

Mera info fås av handledaren för frivilligverksamhet Laura Malin 0440421613 laura.malin@vihti.fi eller av invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert 019 2892291 karin.ljung@raseborg.fi


21.01.2020 / Karin Ljung

Du – en volontär?
HAR DU FUNDERAT PÅ ATT
ENGAGERA DIG SOM FRIVILLIG?
ÄR DU INTRESSERAD AV ANDRA KULTURER?
HAR DU EN HOBBY ELLER EN TALANG SOM DU
KUNDE LÄRA ANDRA?
Välkommen med som frivillig i det integrationsstödjande nätverket
i Raseborg! Som frivillig är det upp till dig att bestämma hur mycket
tid du vill avvara och i vilken sorts verksamhet du deltar. Det finns
många olika uppgifter och aktiviteter för alla slags personer och
familjer som önskar delta i verksamheten för invandrare. Som
frivillig kan du välja att delta på enskilda evenemang eller mer
regelbundet. Förtillfället finns det behov av personer som kan
fungera som språkstöd, läxhjälp till skolbarn, ”hobby kompis” som
hjälper en nyanländ att hitta en ny hobby, fungera som vänfamilj,
samt möjligheter att delta i olika utfärder. Vi välkomnar också nya
tankar och idéer om hur vi kan utveckla verksamheten!

OM DU INTE KAN DELTA MEN ÄNDÅ ÄR INTRESSERAD
AV ATT HÖRA MERA KONTAKTA DÅ
HANDLEDAREN FÖR FRIVILLIGA LAURA MALIN
0440 421 613, LAURA.MALIN@VIHTI.FI ELLER
INVANDRARKOORDINATOR KARIN LJUNG-HÄGERT
019 2892291, KARIN.LJUNG@RASEBORG.FI


26.11.2019 / Karin Ljung

Grupp för män med invandrarbakgrund om livet i Finland.

2.12.2019 kl. 18.30-20 Finlands historia och kultur

16.2.20 kl. 18.30-20 Fritid och hobbyn i Raseborg

Tolkning till arabiska. Huvudsakligt språk finska.

Ledare: Isak Vilander 0503108150


12.11.2019 / Karin Ljung

Sedan hösten 2015 har många privatpersoner engagerat sig för de asylsökande- hur står det till med aktivismen idag? Vad görs för att hjälpa asylsökande och papperslösa, vem gör, och var? We see you- kampanjens aktiva från Åbo och Helsingfors besöker Föreningshuset i Raseborg och presenterar sin verksamhet lördagen den 23 november kl. 15-17. Vi diskuterar sedan olika frågor som rör asylprocessen, deportationer och papperslöshet. Evenemanget är flerspråkigt och trakteringen liten men naggande god. Varmt välkommen! Adress: Centralgatan 59, Karis (invid pizzeria Toro). Accent 6;\


12.09.2019 / Karin Ljung

Kom med och diskutera föräldraskap och familjeliv. Du får ny information och stöd.

Join our group for discussions about parenthood. You will get new information and support.

Teman/Themes:

• Barns språkutveckling och flerspråkighet. Children’s language development and multilingualism.

• Föräldraskap i det nya hemlandet. Parenthood in a new home country.

• Parförhållandet i det nya hemlandet. Relationship in a new home country.

• Hur kan man stöda barn med specialbehov i det nya hemlandet. How to support children with special needs in a new home country.

När? When?

Onsdagar 2.10.–6.11.2019 kl. 18–19.30

Wednesdays October 2nd–November 6th 2019 at 6–7.30 pm.

Du kan ta med dina barn vi ordnar barnvakt.

You can bring your children with you, we arrange baby sitting.
Tolkning/translation: arabiska/arabic, dari/farsi

Tilläggsinformation/more information: Liselott Sundbäck, tel. 044 788 1013, liselott.sundback@folkhalsan.fi

Support group

Ladda nerVisa

29.08.2019 / Karin Ljung

Öppet hus i Föreningshuset Raseborg 4.9. 2019 kl. 15-18

Är din förening i behov av gratis verksamhetsutrymmen eller möteslokal? Vill du lära känna nya människor och ha ett ställe att gå till? Är du intresserad av att verka för ett mångkulturellt Raseborg? Svarar du JA på någon av dessa frågor så är Föreningshuset något för dig!

Föreningshuset är en lokal som vänder sig till föreningar och andra aktörer inom tredje sektorn. I Föreningshuset finns det möjlighet att ordna olika slags verksamhet och evenemang.

4.9. kl. 15-18 håller vi Öppet hus –  då kan du bekanta dig med utrymmet och den verksamhet som redan finns här. Vi bjuder på nygräddade våfflor.

Föreningshusets verksamhet drivs av Resursbanken-projektet, Invandrartjänsterna vid Raseborgs stad, Finlands Röds Kors/Helsingfors och Nylands distrikt samt Emmaus.

Adress: Centralgatan 59, Karis (bredvid pizzeria Toro)

Mer information fås per telefon: 019 2492291 (Karin Ljung-Hägert, Raseborgs stad) eller 0406486785 (Eva Kuhlefelt, FRK)

Facebook: Järjestötila – Föreningshuset Raseborg

Varmt välkommen!


21.05.2019 / Karin Ljung

Varför fastar muslimer under Ramadan? Vad är Eid? Och hur står det egentligen till med flyktingkrisen i Mellanöstern? Diskussionstillfälle om islam, muslimer och andra relaterade frågor med inledande föreläsning av Nina Björkman, religionsvetare och doktorand med fokus på islamisk fundamentalism.

Traktering. Varmt välkommen!

Tid: kl.18-20 den 27.5.2019

Plats: Föreningshuset, Centralgatan 59