Öppet hus på Raseborgsvägen 5, ons. 7.9.2022 kl. 14–18!

Öppet hus på Raseborgsvägen 5, ons. 7.9.2022 kl. 14–18!

2.09.2022 / Petra Louhimies

Välkomna att bekanta er med verksamheten på Raseborgsvägen 5, onsdagen den 7 september 2022 kl. 14–18!

En del av Raseborgs stads verksamheter som erbjuder tjänster för barn, unga och familjer har nyligen flyttat till Raseborgsvägen 5. Nu bjuder vi på öppet hus med roligt program för barn och barnfamiljer (bland annat ansiktsmålning).

Hjärtligt välkomna att bekanta er med vår verksamhet och våra nya utrymmen!

  • Mödra-, barn- och preventivrådgivning
  • Familjesocialarbete (social- och familjehandledning, hemservice för barnfamiljer, servicekoordinator)
  • Barn- och ungdomsmottagningen (familjeterapeuter, psykologer)
  • Barnhabilitering (tal-, fysio- och ergoterapi)
  • Motionsrådgivning

Vi bjuder på bulle, saft och kaffe!

Ingång via innergården

9.06.2022 / Petra Louhimies

Delta i utvecklingen av tjänster, undersökning är öppen 30.5-30.6.2022

Ett centralt mål för social- och hälsovårdsreformen är att öka kundorienteringen, tillgängligheten och jämlikheten i servicesystemet. Man strävar efter att uppnå målen genom att stärka en jämlik medverkan från kunderna.

Att samla in kundrespons är ett sätt att förverkliga kundernas medverkan. Det är känt att möjligheten att lämna respons varierar från kommun till kommun i Västra Nyland. Respons kan ges muntligen i samband med kund- och patientkontakter, i riktade enkäter som görs i efterhand samt via kommunernas webbplatser.

Syftet med denna enkät är att utreda i synnerhet kunders och närståendes möjligheter att delta i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsternas säkerhet. Avsikten är att utnyttja svaren när man planerar kundorienterade, tillgängliga och enhetliga responskanaler för välfärdsområdet som behövs för att utveckla kvaliteten och kund- och patientsäkerheten i social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet.

Enkäten är öppen 30.5–30.6.2022, vi önskar så många svar som möjligt av dem som använder social- och hälsovårdstjänsterna.

Länk till enkäten (extern länk)


12.01.2021 / Tanja Sirvio

Rehabiliterande Parkinsongrupp med fokus på mimik, röst och gemenskap startar på Seniorcentret, Raseborgsvägen 5 i Ekenäs. Gruppen träffas för första gången på onsdagen 3.3.2021 kl. 9.30-11.

Rehabiliterande Parkinsongrupp med fokus på mimik, röst och gemenskap startar på Seniorcentret, Raseborgsvägen 5 i Ekenäs. Gruppen startar onsdagen 3.3.2021 kl. 9.30-11 och träffas 10 gånger.

Gruppen består av 4-8 deltagare och träffas en gång i veckan. Grupperna hålls på svenska men man kan också delta även om man inte pratar svenska. Gruppen passar också för personer som lever med andra degenerativa sjukdomar där rösten påverkas.

Meddela ditt intresse senast 17.02 till talterapeut Marie Laxell via e-post marie.laxell@raseborg.fi eller 019 289 3450 (må-ti kl. 12-13).

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en fortskridande hjärnsjukdom. Personer med Parkinsons sjukdom har svårt att kontrollera sina kroppsrörelser, och symtomen förvärras efter hand som sjukdomen fortskrider. Det är vanligt att minspelet i ansiktet blir fattigare.

Försämrad muskelfunktion

Försämring av röst, tal och ätfunktionen är ett mycket vanligt problem för personer med Parkinsons sjukdom. För många kan svårigheterna vara så stora att man helt väljer att undvika situationer där man vet att man förväntas äta eller prata mycket.


11.01.2021 / Tanja Sirvio

Gruppen erbjuder social samvaro och kommunikativt stöd för personer med afasi!

Tillsammans diskuterar vi aktuella ämnen och teman, umgås och tränar.

Vi övar på att skriva, läsa och lyssna och utvecklar även de kommunikativa färdigheterna genom att använda oss av bilder, gester och miner. 

En rehabiliterande afasigrupp startar på  Raseborgsvägen 37, J-huset i Ekenäs

Gruppen består av 4-8 deltagare med kommunikativa svårigheter. Gruppen startar onsdagen 30.3.2022 kl. 14.00-15.30 och träffas 10 gånger.

Meddela ditt intresse senast 24.3 till talterapistuderande Ulrika Lönnberg via e-post ulrika.lonnberg@raseborg.fi eller  019 289 3450 .

Talvella – keväällä 2022 järjestetään suomenkielinen ryhmä, voit jo ilmoittaa kiinnostuksesi.


29.05.2020 / Ann-Christine Kidron

Hälsovårdscentralen

Ekenäs hälsostation tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00.

Pojo hälsostation tfn 019 289 3000
Hälsostationen i Pojo håller öppet torsdagar under tiden 1.6-19.6.2020 och 3.8-30.8.2020.
Hälsostationen är stängd 22.6-2.8.2020.

Karis hälsostation tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00.

Jourverksamhet

Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, vardagar kl. 8.00-16.00, tfn 019 289 3000 och på kvällar och veckoslut tfn 019 224 2800. Innan jouren uppsöks rekommenderas kontakt med Jourhjälpen på det avgiftsfria numret 116 117.
Vid livshotande situationer ring 112.

HUSLAB

Laboratoriet (HUSLAB) i Pojo är stängt under perioden 22.6-31.7.2020. Under övriga sommarveckor betjänar laboratoriet kunder enligt tidsbokning.
Laboratoriet (HUSLAB) i Karis är öppet normalt hela sommaren, vardagar kl. 7.45-11.00 med tidsbokning.
Laboratoriet (HUSLAB) på HNS Raseborgs sjukhus har normala öppethållningstider vardagar kl. 7.30-14.00.

Social service

Barn- och familjetjänster, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Lilla Stadshuset, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Familjecenter, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Portstugan, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi/familjecenter.

Västra Nylands social- och krisjour handhar även Raseborgs område och nås vid behov på tfn 09 8164 2439.

Vuxensocialarbete och handikappservice, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Torpet, har normal öppethållningstid under sommaren.

Invandrarbyråns servicepunkter i Karis och Ekenäs har normal verksamhet under sommaren och nås per tfn 019 289 2295.

Mental- och missbrukarvård

Mental- och missbrukarvården fungerar under sommaren med inskränkt verksamhet. Mentalvårdens personal nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000, eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Missbrukarvårdens mobila enhet har öppet hela sommaren och nås vardagar kl. 8.00-16.00 per tfn 019 289 2395.
Tidsbeställningsmottagningen i Ekenäs är stängd 6.7-31.7.2020 och mottagningen i Karis-Pojo är stängd 13.7-7.8.2020. Eventuella förfrågningar riktas till mobila teamet.

Förebyggande hälsovård

Den förebyggande hälsovården koncentrerar resurserna under semesterperioden genom att i första hand sköta gravida, samt barn som är under 1 år gamla. Alla verksamhetspunkter har nedsatt verksamhet. Rådgivningsverksamheten i Karis, Pojo och Ekenäs (Ystadsgården) har öppet hela sommaren enligt tidsbeställning. Telefonsamtal besvaras av rådgivningens hälsovårdare kl. 11.00-12.00. Rådgivningens läkarundersökningar är koncentrerade till Karis, Pojo och Ekenäs.
Mottagningen i Bromarv är stängd 22.6-19.7.2020.

Rehabiliterande verksamhet

Rehabiliteringen är öppen hela sommaren med inskränkningar i verksamheten. Seniorkonditionssalen i Villa Anemone håller stängt tillsvidare.

Tandvård och tandläkarjour

Tenalamottagningen är stängd 1.5-30.9.2020. Tandvården i Pojo, Ekenäs och Karis håller öppet hela sommaren. Jourverksamheten under tjänstetid fungerar normalt i Raseborg.
Utanför tjänstetid är akutvården för kommuninvånare ordnad i Helsingfors, mera information på tfn 09 4717 1110.

Situationen kan påverkas av coronaepidemin och eventuella restriktioner utfärdade av regeringen.