Raseborgs vatten

Kommunalt affärsverk som sköter om vattentjänster inom de av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdena. Vi betjänar ca 6500 fastigheter. Vår grunduppgift är att leverera vatten, avleda samt rena avloppsvattnet.