Hälsa och välfärd

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna har övergått till Västra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023. Telefonnumren och e-postadresserna till tjänsterna ändras stegvis.

Du hittar de uppdaterade kontaktuppgifterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.

Du kanske söker