Kommunförsök med sysselsättning

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck