Välfärdsområdet informerar: Återuppringningstjänsterna på Raseborgs HVC är belastade

Välfärdsområdet informerar: Återuppringningstjänsterna på Raseborgs HVC är belastade


21.02.2023 / Barbro Österman

Raseborgs hälsovårdscentral övergår till att använda Västra Nylands välfärdsområdes patientdataregister onsdagen den 1 mars 2023. På grund av ändringen kan det förekomma fördröjningar i vår verksamhet från torsdagen den 23 februari till fredagen den 3 mars 2023.

Hur ändringen påverkar verksamheten:

 • förfrågningar om att förnya recept förmedlas inte från apotek eller Kanta till Raseborgs patientdatasystem under tiden 24–28 februari 2023. Vi ber er vänligen att lämna in förfrågningar om att förnya recept på apoteken och på Mina Kanta-sidor senast den 23 februari eller efter den 1 mars.
 • Från och med den 22 februari kan vi göra endast ett begränsat antal tidsbokningar för mars.
 • Fördröjningar kan förekomma i vår telefontjänst den 1–3 mars 2023. Om ditt ärende inte är brådskande ber vi dig vänligen att kontakta oss veckan som börjar den 6 mars 2023.

Vi tackar för förståelsen och beklagar eventuella ändringar eller fördröjningar i våra tjänster.4.01.2023 / Petra Louhimies

På grund av välfärdsområdesreformen ges information på nytt om Kanta-tjänster, de uppgifter som lagras i dem och hur dina uppgifter kan användas inom social- och hälsovården, apoteket och Kanta-tjänsten.

Logga in på dina Kanta-sidor (extern länk) och läs igenom den uppdaterade texten. Genom att bekräfta att du tagit emot Kanta-informationen uttrycker du att du har tagit emot information om Kanta-tjänsterna, behandlingen av uppgifter och dina rättigheter att inverka på behandlingen av uppgifter.

Läs mer på välfärdsområdets webbplats (extern länk)!

Det här görs för att säkerställa att social- och hälsovårdspersonalen kan använda de vårduppgifter som finns registrerade i Kanta när vårdförhållandet överförs mellan de olika tjänsteleverantörerna. Mer information om hur dina uppgifter rör sig efter välfärdsområdesreformen: https://www.kanta.fi/sv/hur-ror-sig-mina-uppgifter-i-valfardsomradena(extern länk)


30.12.2022 / Petra Louhimies

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023. Tjänsterna finns på samma bekanta ställe som tidigare. Telefonnumren och e-postadresserna till tjänsterna ändras stegvis.

Du hittar de uppdaterade uppgifterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.

Källan till följande information är Västra Nylands välfärdsområde, www.luvn.fi

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster från 1.1.2023 för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Ur invånarnas och personalens perspektiv bevaras en stor del helt oförändrat. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare. Notera dock att det vid årsskiftet kan förekomma tillfälliga dröjsmål och störningar i vissa tjänster. 

Det finns fem serviceområden i välfärdsområde: 

 • tjänster för äldre 
 • tjänster för barn, unga och familjer 
 • gemensamma social- och hälsovårdstjänster 
 • funktionshinderservice och 
 • Västra Nylands räddningsverk. 

Vad förblir oförändrat?  

 • Tjänsterna för invånarna produceras på samma sätt som hittills. 
 • De digitala tjänsterna kan användas av invånarna på samma sätt som i nuläget. 
 • Under övergången hänvisas klienterna i icke-brådskande ärenden huvudsakligen till tjänster i den egna kommunens område. 
 • Servicesedlarna bevaras som ett alternativ i produktionen av tjänster i välfärdsområdet. 
 • I början av 2023 används i huvudsak de nuvarande klient- och patientdatasystemen. 
 • Psykolog- och kuratorstjänsterna ordnas även i fortsättningen i läroanstalterna. 
 • Brådskande hälsovårdstjänster fås från välfärdsområdets samtliga hälsostationer. 
 • Räddningsväsendets tjänster förblir oförändrade, likaså de frivilliga brandkårernas verksamhet. 
 • Nödcentralsverksamheten förändras inte – det allmänna nödnumret är 112. 

De viktigaste förändringarna 

De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är: 

 • Telefonnumren för tjänsterna som klienterna använder kommer att ändras stegvis. 
 • Tjänsterna finns i fortsättningen på webbplatsen www.luvn.fi på finska och svenska samt på engelska. 
 • Invånarna kommer att ha enhetliga klientavgifter inom social- och hälsovården samt kriterier för beviljande av understöd. Klientavgifterna har föreskrivits i lagen och avgifterna anpassas till betalningsförmågan. Besluten om klientavgifterna fattas i december.  
 • Seniorinfo har öppnat 20.12 – information och stöd från ett ställe. Raseborg hör till det västra området (tillsammans med Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Sjundeå och Vichtis). Seniorinfo betjänar på nummer 029 1512 280.

Ändringar i kundservicenumren 

 • Vid övergången till välfärdsområdet byts telefonnumren som börjar med 09 och 019 ut till ett telefonnummer som börjar med 029 151. 
 • I välfärdsområdet införs ett enhetligt system för kundservicesamtal. 
 • Användningen av de gamla systemen och telefonnumren upphör när det nya telefonsystemet införs. Övergången till det nya systemet sker stegvis och per servicelinje.  
 • Invånarna som ringer till ett kundservicenummer ringer i fortsättningen till ett nytt nummer. De gamla numren kommer att ha meddelandet ”vårt nummer har ändrats” vid tidpunkten för övergången. 
 • De nya telefonnumren kommuniceras till invånarna i första hand via webbplatsen luvn.fi

Vilket ställe ska jag kontakta nästa år om jag insjuknar?  

Du kan kontakta hälsostationen på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras stegvis från och med början av 2023. Välfärdsområdet informerar om den stegvisa förändringen av telefonnumren på webbplatsen www.luvn.fi samt genom inspelningar på det gamla telefonnumret som hänvisar till det nya numret. 

Jag har bokat en tid till hälsovårdarens mottagning, bevaras den?  

Ja, alla nuvarande tjänster och tidsbokningar bevaras oförändrade efter årsskiftet. 

Information och kommunikation om välfärdsområdet

Du får information om välfärdsområdet genom följande kanaler:

Webbplats

Sociala medier

Nyhetsbrev8.12.2022 / Petra Louhimies

Västra Nylands Seniorinfo svarar på frågor om tjänster, välfärd, åldrande och vardagsliv från
20.12.2022.

Vi betjänar alla seniorer och deras närstående.
Seniorinfo har öppet vardagar kl. 9–15. Ring eller skicka e-post!

Västra området
Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis:
029 1512 280
seniori-info.lansi@luvn.fi


20.10.2022 / Martina Rosenqvist

Tidsbokningen för influensavaccineringarna öppnas via nätbokning fredagen den 21.10 och per telefon måndagen den 24.10.

Ifall du vill boka din tid elektroniskt klickar du in dig på eHälsan – elektroniska tjänster – Raseborg.
Obs! Den som önskar få sitt vaccin i Tenala- Bromarv bör reservera sin tid via telefonbokningen.

Boka tid via eHälsan, gör så här:

Gå in på eHälsan – elektroniska tjänster – Raseborg, välj tidsbokning -> boka tid -> välj klientskap (Karis , Pojo eller Ekenäs Hälsostation) -> välj service -> influensavaccin -> sök tider -> välj datum och klockslag -> boka, klart!

OBS! Störningar i SMS-bekräftelser 25.10.2022! Kontrollera, att din bokning har registrerats! Din bokning ska synas under fliken “Tidsbokning”, under rubriken “Bokade tider” på följande sätt:

Boka tid via telefontjänsten

Tidsbokning per telefon inleds måndagen den 24.10 kl 9.00 på telefonnummer 019 289 3141.
Telefonbokningen är öppen må-to kl 9-13.

Du kan få ditt vaccin på följande ställen hösten 2022:

 • Ekenäs, Ekgränd 2 (före detta Hagahemmet)
 • Karis, Köpmansgatan 14
 • Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4
 • Tenala, Germundbyvägen 3 C
 • Bromarv, Vättlaxvägen 20 bost. 2 B 2

Obs! Influensavaccin kan fås i samband med coronavaccinering om så önskas, men däremot kan coronavaccin kan inte fås i samband med influensavaccineringar.

Det är också möjligt att få influensavaccin i samband med besök på hälsocentralen, rådgivningen eller skolhälsovården.

Influensavaccination ges kostnadsfritt till:


19.10.2022 / Petra Louhimies
Tid: Måndagar kl 9-11.30, start måndag 17.10.2022
Plats: Folkhälsan Seniora
Adress: Prästängsgatan 14 B, ingång från gården
Arrangör: Folkhälsan i samarbete med Raseborgs stad familjesocialarbete
Kontakt: charlotte.kullberg@raseborg.fi eller susanna.kalliomaki@raseborg.fi
Telefon: Lotta 040 642 1599 eller Susanna 040 630 8193

Smörgås och frukt med kaffe/te för 2 euro familj/gång. Mikro finns för att värma babymat. Ibland program men främst fri samvaro. Caféet finns på marknivå med stora fönster så man kan hålla koll på eventuellt barnvagn. Välkomna!

16.09.2022 / Petra Louhimies

I oktober och november har vi färre läkare än normalt på Raseborgs stads hälsostationer och gör därför tillfälliga ändringar i serviceutbudet.

– Det är inte ett nytt fenomen att läkare stannar endast korta perioder på hälsovårdscentralen, men nytt under detta år jämfört med det föregående är att det varit svårare att både rekrytera läkare och köpa läkartjänster från privata aktörer. På grund av en högre arbetsbelastning har primärvården svårt att konkurrera om läkare med specialsjukvården och med privata sektorn. Det är ett nationellt fenomen, uppgifterna har ökat under många år medan resurserna inte har varit tillräckliga, berättar chefsläkare Tove Wide.

Under sommarmånaderna har det i Raseborg arbetat många så kallade sommarläkare, både medicinstuderande och färdiga läkare, som nu återvänder till annan ort för studier eller arbete. Från och med oktober finns det trots aktiva rekryteringsansträngningar för få läkare på Raseborgs hälsostationer. På grund av detta är Raseborgs stad tvungen att begränsa, prioritera och centrera servicen så att alla läkartjänster koncentreras till Ekenäs hälsostation under oktober och november månad. Också hälsostationernas öppethållningstider ändras enligt följande:

Hälsostationernas öppethållningstider från och med måndagen den 3 oktober 2022

 • måndag-torsdag kl. 8-16 och
 • fredagar kl. 8-14.15

Hälsostationerna stänger på fredagar kl. 14.15 men det går att ringa telefontjänsten 019 289 3000 ända till kl. 16. Utanför tjänstetid kan Jourhjälpen 116 117 kontaktas om man behöver vård.

Också på rådgivningen och inom skolhälsovården finns i oktober begränsade läkarresurser men läkargranskningar för gravida i slutet av graviditeten och för nyfödda ordnas.

Ta kontakt med hälsovårdscentralen i vanlig ordning

För invånarna betyder situationen att man i vissa fall kan erbjudas vård också vid Lojo hälsovårdscentral. Invånarna ska ta kontakt med Raseborgs hälsovårdscentral som vanligt per telefon och välja Karis eller Ekenäs då de ringer. En sjukskötare bedömer vårdbehovet på vanligt sätt och kan beroende på ärendet hänvisa till olika yrkespersoner, till distansläkare eller till läkarmottagning. I vissa fall, enligt överenskomna kriterier kan patienten erbjudas vård vid Lojo hälsovårdscentral.

– Vi är mycket tacksamma över att vi kan samarbeta med Lojo för att under denna period kunna säkerställa de mest nödvändiga vårdtjänsterna, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

– På hälsovårdscentralen gör vi aktivt utvecklingsarbete för att det ska bli lättare att kontakta oss och så att vi får resurserna att räcka bättre till. Vi kommer att erbjuda de patienter som behöver uppföljning en kontaktperson som koordinerar vården. Vi ber invånarna om förståelse för att tjänsterna för en period är begränsade. Vi försöker organisera arbetet så att de som är i jobb ska orka med sitt arbete och hinna med de viktigaste uppgifterna tills vi är flera att dela på uppgifterna, fortsätter Wide.

Staden informerar omgående när servicen på våra hälsostationer återgår till det normala.


2.09.2022 / Petra Louhimies

Välkomna att bekanta er med verksamheten på Raseborgsvägen 5, onsdagen den 7 september 2022 kl. 14–18!

En del av Raseborgs stads verksamheter som erbjuder tjänster för barn, unga och familjer har nyligen flyttat till Raseborgsvägen 5. Nu bjuder vi på öppet hus med roligt program för barn och barnfamiljer (bland annat ansiktsmålning).

Hjärtligt välkomna att bekanta er med vår verksamhet och våra nya utrymmen!

 • Mödra-, barn- och preventivrådgivning
 • Familjesocialarbete (social- och familjehandledning, hemservice för barnfamiljer, servicekoordinator)
 • Barn- och ungdomsmottagningen (familjeterapeuter, psykologer)
 • Barnhabilitering (tal-, fysio- och ergoterapi)
 • Motionsrådgivning

Vi bjuder på bulle, saft och kaffe!

Ingång via innergården

17.08.2022 / Petra Louhimies

Hej du mamma eller pappa med småbarn där hemma!

Häng med på en vagnpromenad och träffa andra hemmamammor eller -pappor. Vagnpromenaderna arrangeras i Ekenäs och Karis. I Ekenäs startar vi från simhallen klockan 12.00 och i Karis startar vi från Sisu arenan klockan 12.00. Promenaden räcker ca. 1 timme på barnens villkor. Vi börjar med tre dagar i september och känns det okej och det finns intresse så ser vi hur vi gör i fortsättningen.

Datumen för vagnpromenaderna i Ekenäs är:
Måndag 5.9.2022
Måndag 12.9.2022
Måndag 19.9.2022

Datumen för vagnpromenaderna i Karis är:
Torsdag 1.9.2022
Torsdag 8.9.2022
Torsdag 15.9.2022
Om du funderar på något ta kontakt med:

Närvårdare Charlotte Kullberg
Telefonnummer: 040 642 1599
E-post: charlotte.kullberg@raseborg.fi

Närvårdare Susanna Kalliomäki
Telefonnummer: 019-289 3054
E-post: susanna.kalliomaki@raseborg.fi

Vagnpromenader Ekenäs

Ladda nerVisa

Vagnpromenader Karis

Ladda nerVisa

12.08.2022 / Petra Louhimies
En tecknad bild, person med en dator i famnen och en annan person med en telefon i handen, i bakgrunden ett frågeformulär.

Välfärdsområdets strategiarbete har inletts och i detta skede vill vi höra dina tankar om värderingarna och tyngdpunkterna i verksamheten inom Västra Nylands välfärdsområde.

Enkätens resultat utnyttjas i strategiarbetet. Dina svar är därför mycket viktiga, eftersom strategin kommer att vara det viktigaste verktyget i utvecklingen av välfärdsområdets tjänster och ledningen av dess verksamhet.

Vi ber dig att svara senast den 26 augusti 2022. Bland de invånare och arbetstagare som besvarat enkäten utlottas Finnkinos biobiljetter. Om du vill delta i utlottningen, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Svara på enkäten via denna länk.(extern länk)

Västra Nylands välfärdsområde

Den riksomfattande reformen av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet pågår, och från och med den 1 januari 2023 ansvarar Västra Nylands välfärdsområde för anordnandet av dessa tjänster. I fortsättningen kommer välfärdsområdet att ansvara för samma social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster som kommunerna anordnar för närvarande.

Västra Nylands välfärdsområde skapas tillsammans med invånarna, arbetstagarna, organisationerna och andra aktörer inom välfärdsområdet. Välfärdsområdets mål är att så bra som möjligt betjäna invånarna inom sitt område både under reformens övergångsskede och på lång sikt.


1.07.2022 / Petra Louhimies

Vi söker akut närvårdare till hemvården samt närvårdare och sjukskötare till bäddavdelningen! 

Vi behöver både långtidsvikarier och personal för kortare inhopp. 

Vi betalar ett extra 40 euros tillägg per skift under perioden 1.6–31.8.2022 (gäller hemvårdens och bäddavdelningens enheter). 

Kontakta genast: 
 
Hemvården           

Margaretha Schrey, tel. 019 289 3287                                                                                                             

Annina Oksanen, tel. 019 289 3380 (Ekenäs) 

Maria Grönholm, tel. 019 289 3488 (Karis) 

Kati Holmström, tel. 019 289 3302 (Pojo-Tenala) 
 
Bäddavdelningen

Carina Kass-Lundström/Åsa Pihlström tel. 019 289 3068 


9.06.2022 / Petra Louhimies

Barn- och familjetjänster, familjecenter, handikappservice och vuxensocialarbete är öppet normalt vardagar men med reducerad personalstyrka. Midsommarafton stängt.

I akuta ärenden vid övriga tider kontakta:

Vid krissituation ring 112

Social- och krisjouren i Västra Nyland tfn 09 8164 2439

Skyddshem Villa Familia 050 468 5736


6.06.2022 / Petra Louhimies

Funderar du på något gällande din ekonomi? Är det tomt i plånboken i slutet av månaden? Faller indrivningsbrev in genom postluckan? Kom och prata om dina ekonomiska bekymmer!

Utsökningsverket och rättshjälpsbyråns ekonomi- och skuldrådgivning ordnar igen en sommarturné, som även besöker Raseborg. Den första anhalten blir på Rådhustorget i Ekenäs den 8.6 kl. 9-13 och den andra 14.6 på torget i Fiskars kl. 11-15. På plats finns utsökningens representant samt en ekonomi- och skuldrådgivare.

Övriga platser för torgturnén är:

1.6 torget i Hyvinge, 3.6 torget i Borgå, 6.6 torget i Dickursby, 10.6 torget i Kervo, 16.6 Hagnäs torg i Helsingfors, 17.6 torget i Högfors och 21.6 på Hangö torg.

Mer info hittar du på: https://ulosottolaitos.fi/sv/index.html#25.05.2022 / Petra Louhimies

Telefonlinjerna till hälsovårdscentralen är för tillfället överbelastade. Vänligen vänta på samtalet utan att ringa till telefontjänsten på nytt. Vi ringer upp alla i tur och ordning.


29.04.2022 / Petra Louhimies

Färdtjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning i Västra Nyland planeras just nu.

En enkät har öppnats för invånarna i området. I enkäten ber vi dig berätta om önskemål kring den nya färdtjänsten. Enkäten är öppen 22.4–3.5. Du kommer till enkäten via denna länk. (extern länk)

Resultaten av enkäten utnyttjas vid beredningen av färdtjänsten.

Beredningen av upphandlingen av färdtjänst har inletts tillsammans med klienterna (på finska).(extern länk)


31.03.2022 / Petra Louhimies

Arbetstagarorganisationerna Tehy och SuPer har gett en strejkvarning som också berör HUS. Strejken är planerad att börja 1.4.2022 kl. 6. På grund av strejken måste Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS avboka tider för icke-brådskande vård.

 • Om du har gett lov att skicka SMS, får du av HUS information om avbokningen via SMS.
 • Resten av patienterna ringer HUS till. Kom ihåg att också svara på samtal som kommer från okända nummer och att kontrollera din telefonsvarares meddelanden.

OBS! När strejken börjar kommer alla provtagningstider för screening av livmoderhalscancer annulleras.

HUS har samlat information om strejken på sin webbplats, klicka här!

Viktigt att notera är att också jourhjälpen 116 117 påverkas!

 • Under vårdarorganisationernas strejk vårdas endast patienter som kräver mycket brådskande vård på sjukhusens samjourer. Rusning väntas.
 • Jourhjälpen 116117:s återuppringningstjänst fungerar inte. I en nödsituation ska du söka dig direkt till jouren.
 • Under den egna hälsostationens öppettider får du hjälp av den egna hälsostationen.
 • Ring 112 vid livshotande nödsituationer. Man ska inte ringa nödcentralen i andra ärenden.

För Raseborgs stads del ökar trycket på primärvården markant i och med att specialsjukvården strejkar.

– Det ökade patientflödet fortsätter att öka för var dag som en eventuell strejk pågår. Inom primärvården kan dock inte skötas sådana patienter som är i behov av specialsjukvård. Raseborg har redan fullt på enheterna och personalresurserna är begränsade. Det påverkar primärvården och patientsäkerheten  mycket om det blir strejk, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

Vi ber våra invånare följa med HUS information på hus.fi/sv/strejk och deras Facebook-sida!


17.03.2022 / Petra Louhimies

Mängden flyktingar från Ukraina tilltar dag för dag. Dagligen kommer 200 – 300 flyktingar till Finland som antingen är asylsökande och sökande av tillfälligt skydd och registrerar sig hos myndigheterna.

Förutom denna mängd anländer ett stort antal som inte ännu har registrerat sig. De som registrerar sig
tas omhand av Migrationsverket, Migri, som också har huvudansvaret för ordnande av den service
flyktingarna behöver. Migri för diskussioner med kommunerna om hjälp och stöd i denna svåra
situation. Staden samarbetar med Migri och för en kontinuerlig dialog med myndigheten samtidigt som
man gör förberedelser att ta emot flyktingarna.
Många erbjuder sin hjälp att transportera flyktingarna till Finland men staden påpekar dock att det är
Migri som har huvudansvaret och koordinerar flyktingmottagandet i Finland och vid behov begär om
hjälp av kommunerna. Denna diskussion förs redan.
Staden kommer naturligtvis också att erbjuda coronavaccinering åt flyktingarna.
Eftersom det är främst kvinnor och barn samt äldre personer som kommit eller är på väg till Finland
förbereder sig också stadens skolor att ta emot barnen, vilket är ett sätt att normalisera barnens vardag.


Mera information fås vid behov av Raseborgs invandrartjänst för rådgivning och information.
Invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert
tfn 019 289 2291
karin.ljung-hagert@raseborg.fi22.02.2022 / Petra Louhimies

Svara på enketen och påverka!

Funderar du på hur de svenskspråkiga tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ordnas i framtiden? Social- och hälsovårdsreformen innebär att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023 och samtidigt upphör samkommunerna Kårkullas och Etevas verksamhet. I projektet KEPA Nyland bereds omorganiseringen av både den finsk- och svenskspråkiga specialomsorgen i hela Nyland.

På vilket sätt borde tjänsterna ordnas i framtiden så att de svarar på din familjs behov? Vad är viktigt för dig och din familj? Nu kan du påverka framtidens specialomsorg genom att svara på en kort enkät som tar enbart några minuter att besvara.

Svara på enkäten senast 9.3 på adressen:

https://link.webropolsurveys.com/S/56C968F352A6F743

Tack för ditt svar, din åsikt är viktig för oss!

Med vänlig hälsning,

Tiina Hannikainen
projektexpert, KEPA Uusimaa
tiina.hannikainen@espoo.fi


31.01.2022 / Petra Louhimies

Hälsomyndigheterna rekommenderar att man tar coronavaccin. Vaccinet skyddar inte bara arbetstagaren själv, utan också hans eller hennes nära anhöriga, arbetskamrater och personer som ska assisteras. Tidigare har det i sista hand alltid varit frivilligt för assistenter att ta vaccin.

Lagen om smittsamma sjukdomar har dock nu tillfälligt ändrats genom ett tillägg av en ny paragraf 48 a, som också gäller coronavaccinationer. Lagändringen är i kraft 1.1–31.12.2022, övergångsperioden för ikraftträdandet pågår till och med 31.1.2022. Lagändringen gäller också service inom personlig assistans.

I och med lagändringen ska en personlig assistent som i närkontakt assisterar en funktionshindrad person som hör till en riskgrupp för allvarlig coronavirussjukdom i princip antingen ha:

 • ett skydd till följd av coronavaccinet eller
 • ett skydd mot COVID-19 till följd av en laboratorieverifierad sjukdom som han eller hon haft högst 6 månader tidigare.

Arbetsgivaren får bara av särskilda skäl anlita en person som inte uppfyller dessa förutsättningar som assistent.

I fortsättningen ska den personliga assistenten (eller den som söker arbete inom personlig assistans) uppvisa en redogörelse för sitt skydd mot COVID-19 för sin funktionshindrade arbetsgivare som hör till en riskgrupp. Arbetsgivaren får begära skriftliga redogörelser för vaccinationer och/eller sjukdomar av assistenten.  Om arbetstagaren inte har ovannämnt skydd mot COVID-19 kan situationen leda till att lönebetalningen avbryts.

Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/riskgrupper-for-allvarlig-coronavirussjukdom

Heta-liittos anvisningar


15.12.2021 / Petra Louhimies

Verksamhet under jul och nyår.

Barn- och familjetjänster, familjecenter, handikappservice och vuxensocialarbete är öppet normalt vardagar men med reducerad personalstyrka. Julafton stängt.

Vid akuta ärenden när verksamheten är stängd, tag kontakt med:

Vid krissituation ring 112

Social- och krisjouren i Västra Nyland tfn 09 8164 2439

Skyddshem Villa Familia 050 468 5736


3.12.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs äldreservice genomför årliga undersökningar om kvaliteten och tillräckligheten i tjänsterna för kunder/boende, anhöriga och personal. Undersökningen bygger på äldreservicelagen och dess resultat används i utvecklandet av äldreservicen. Frågeformulären kan besvaras fram till 19.12.2021Länkarna till de elektroniska undersökningarna finns nedan:

Länkar kommer att skickas till personalen via e-post

Tack för Ditt svar!


26.11.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs hemvård rekryterar – bli en del av vårt team!

Kanske du någon gång tänkt på att jobba inom hemvården, men inte känt dig säker på om det är något för dig? Det förekommer många myter om arbete inom hemvården. Till exempel:

“Inom hemvården jobbar du tidiga morgnar, sena kvällar och mycket övertid.”

“Vårdarbete är för tungt och stressigt.”

“Du måste jobba heltid och ingen möjlighet att påverka ditt arbete.”

“Lönen är dålig och jobbet är ensidigt.”

“Du måste ha en vårdutbildning och tala svenska flytande.”

“Hemvårdsarbetet är otacksamt.”

Vad är sanning – vad är myt?

Hurdant är jobbet egentligen? Kirsi, Minna och Jenni berättar i videon om hur det är att jobba inom hemvården i Raseborg.  

Kom och jobba med oss och gör ett arbete som känns meningsfullt! Du hittar rekryteringsannonsen och kan göra din ansökan här.

Hemvårdarnas erfarenheter

Är du nyfiken vad hemvårdsteamets Jenni och Emil tycker om jobbet? De berättar hur det är att  jobba inom hemvården och varför de trivs så bra. Läs intervjuerna här:

Jenni från Raseborgs hemvård söker kollegor!

Emil från Raseborgs hemvård söker kollegor!


1.11.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs hälsovårdscentral gjorde 20.10.2021 en uppdatering av sitt patientdatasystem. Uppdateringen har senare visat sig ha orsakat ett fel som orsakat ett avbrott i receptförnyelser under tiden 20-27.10.2021.

Vi ber personer som under tiden 20-27.10.2021 har begärt en receptförnyelse antingen via Mina Kanta-sidor eller via ett apotek, kontrollera att receptet har förnyats! Du kan kontrollera dina recept via Mina Kanta-sidor eller via ditt apotek.

Om receptet inte har förnyats, ta kontakt med hälsovårdscentralen på telefonnummer 019 289 3000, vardagar kl. 8–16.

Felet i systemet är nu åtgärdat och vi beklagar eventuella olägenheter som felet orsakat!


29.10.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad har upphandlat handikappservice- och socialvårdslagens färdtjänst och beställningsförmedlingen tillsammans med Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Sjundeå kommun (inklusive Ingå kommun) och Lojo. Avtalsperioden och förändringarna träder i kraft måndagen den 1.11.2021. Färdtjänsten sköts från och med nu av Menevä Oy och Lähitaksi Oy. Det nya systemet strävar till att förbättra tillgången av taxi på glesbygden, genom att erbjuda taxiföretagen en tillkörningsersättning på specifika områden. På grund av förändringar i klientavgiftslagen faktureras självrisken för färdtjänstresorna i fortsättningen månatligen till klienten, till skillnad från direkt betalning i taxin.  

Infobrev till färdtjänstkunder 20.10.2021

Ladda nerVisa


26.10.2021 / Petra Louhimies

Uppdaterat 22.11.2021

Den årliga säsonginfluensavaccineringen inleds i Raseborg under vecka 44. Säsongsinfluensavaccinet ges enligt rekommendationen från Institutet för hälsa och välfärd avgiftsfritt till: 

Social- och hälsovårdsministeriet har förändrat förordningen då det gäller den närstående kretsen. Förordningsändringen trädde i kraft 18.10.2021. Läs mer: Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa 

Pop-up-influensavaccineringar

 • 24.11.2021 kl. 15-18, Ekgränd 2, Ekenäs (f.d. Hagahemmets utrymmen)

När får jag mitt vaccin?

• Vaccineringar på mödra- och barnrådgivningar inleds vecka 44. Vaccinet ges i samband med rådgivningsbesöken! Rådgivningens klienter kan boka sin vaccinationstid via sin egen rådgivning.
• I skol- och studerandehälsovården inleds vaccineringen också vecka 44. Tiden bokas via skolans hälsovårdare. Skolhälsovårdarna har informerat om tidsbokningen via Wilma!

Den allmänna tidsbokningen som gäller andra berättigade (se ovan för de olika kategorierna) öppnar 28.10.2021 kl. 9.00 på telefonnumret 019 289 3141. OBS! Tidsbokning via nätet är INTE möjligt i detta skede! 
 
Telefontjänsten har ett återuppringningssystem och vi ringer tillbaka till alla i tur och ordning. Vi är förberedda på att det kommer mycket samtal och försöker ringa tillbaka till alla så snart som möjligt. Det är ändå bra att vara förberedd på att det kan ta en stund innan vi ringer tillbaka och kan eventuellt inte hålla den tidtabellen som anges i tjänsten.

Vaccineringarna börjar 1.11.2021! 

Vaccinationspunkterna: 

 • Karis idrottshall, Idrottsgatan 1 
 • Ekenäs, Ekgränd 2, f.d. Hagahemmets utrymmen 
 • Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4 
 • Tenala öppna mottagning, Germundbyvägen 3 C 
 • Bromarv öppna mottagning, Wättlaxvägen 20 bostad 2 
 • Österby skola/ f.d. öppna mottagningen, Pojoviksgatan 18 

Direktiv för personer som kommer för vaccinering 

 • Ta ditt FPA-kort med dig.
 • Kom ca. 5 minuter före den tid som bokats för vaccinering. 
 • Använd munskydd och desinficera händerna innan du kommer till mottagningen och då du lämnar den. 
 • Kom till vaccinering endast om du är frisk. 
 • Vaccinet ges i överarmen, kom klädd så att du lätt får din överarm synlig. 

* Riskgrupper: Kronisk hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering, kronisk lungsjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering, kronisk ämnesomsättningssjukdom som kräver tablett- eller insulinbehandling, kronisk leversjukdom eller njursvikt, sjukdom eller medicinering som försämrar motståndskraften. Klicka här och läs mer på THL:s webbplats.


19.10.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stads hälso- och äldreservice tar i bruk ett nytt patientdatasystem onsdagen den 20.10.2021. Eventuella tillfälliga störningar kan förekomma i verksamheten under de första dagarna som systemet tas i bruk.

Det nya datasystemet kräver inga åtgärder från invånarnas sida, och hälsostationerna och tidsbokningen betjänar som vanligt.


13.09.2021 / Petra Louhimies

Tillsammans med de västnyländska kommunerna ordnas det nu TEAMS-träffar för familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner i Västra Nyland fredagen den 8.10 kl. 14.00 och den 12.11 kl. 10.00.

Ni som fungerar som stödperson via Handikappservicen i Raseborg har alltså nu möjligheten att delta, få kamratstöd, utbyta tankar och idéer med andra stödpersoner i regionen. (Ett finskt tillfälle ordnas skilt.)

För att kunna delta i våra Teams-träffar, och du inte redan fått informationen till din e-post, behöver du anmäla dig per e-post till rebecka.aakula@raseborg.fi.

När du anmäler ditt intresse per e-post, får du som svar en teams-länk till träffarna.

Därmed är det bara att koppla upp sig till den träff som passar en bäst. Tanken med träffarna är att höra hur det är med er som fungerar som stöd i vardagen, att ni denna väg kan få handledning och stöd och samtidigt kan utbyta erfarenheter med andra familjevårdare, stödfamiljer samt stödpersoner. Om vi blir många deltagare är det även möjligt att dela in oss i mindre grupper. Funderar ni över någonting, behöver ni hjälp med att koppla upp er till Teams-mötet så är det bra att vara i kontakt per telefon, mobil 040 7628399.

Från Familjecenter i Raseborg deltar socialhandledare Tobias Lindholm, tel. 019 289 3055.

Välkomna med!

Rebecka Aakula
socialhandledare
Raseborgsvägen 37, Torpet
10650 Ekenäs
Telefon: 019 289 2228
(telefontid kl. 9-10, inte tisdagar)
rebecka.aakula@raseborg.fi27.08.2021 / Petra Louhimies

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet ungdomen eller personen med funktionsnedsättning, som kan ha nytta av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och som har möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson. För mer information om verksamheten inom familjecentret klicka här samt verksamheten inom handikappservice klicka här.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst!

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas enligt följande:

Lördag 20.11.2021 live träff i Ekenäs kl. 10.00-15.00 (Vi bjuder på brunch och kaffe)

Torsdag 25.11.2021 kl. 17.00-19.30 på distans

Torsdag 2.12.2021 kl. 17.00-19.30 på distans


Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 5.11.2021!

Raseborgs familjecenter:
socialhandledare Tobias Lindholm 019 289 3055 /
tobias.lindholm@raseborg.fi
Raseborgs handikappservice:
socialhandledare Rebecka Aakula 019 289 2228 /
rebecka.aakula@raseborg.fi
Enheten service för barnfamiljer i Hangö:
socialhandledare Lee Lindqvist 040 135 9493 / 
lee.lindqvist@hanko.fi
Sjundeå och Ingå socialservice:
socialhandledare Johanna Pousar 046 922 0886 /
johanna.pousar@siuntio.fi eller
familjearbetare Christine Miiros 044 386 1569 /
christine.miiros@siuntio.fi

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner 2021 SV

Ladda nerVisa

24.06.2021 / Petra Louhimies

Riksdagen antog lagarna om en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet 23.6.2021.

Inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde gäller social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt Västra Nylands räddningsverk. Västra Nylands kommuner har redan under en längre tid samarbetat frivilligt för att utveckla social- och hälsovården. Dessutom har kommunerna i samarbete ansvarat för ordnandet av räddningsväsendet sedan 2004.

Social- och hälsovårdens tjänster ändras inte och kommunerna ansvarar för ordnandet av dem fram till 31.12.2022. Då tar Västra Nylands välfärdsområde över som tjänsteanordnare.

För att västnylänningarna ska må bra

Under Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, som inleddes i oktober 2020, har Västra Nylands kommuners gemensamma vilja utkristalliserats: Vi vill betjäna våra klienter ännu bättre än tidigare och producera hälso- och välfärdsfördelar för invånarna. Programmet har aktivt utvecklat social- och hälsovården och verksamhetsmodellerna tillsammans med invånarna och personalen. Som första resultat färdigställdes Västra Nylands vårdhemsportal. Den för invånarna öppna  gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård fortsätter sin verksamhet också efter sommaren.

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram har också berett en strukturreform i samarbete med kommunerna, organisationer, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Nylands övriga välfärdsområden.

Utmanande tidtabell, finansiering och resurser – invånarnas tjänster tryggas

Det goda samarbetet mellan Västra Nylands kommuner fortsätter och intensifieras när vi börjar bygga Västra Nylands välfärdsområde. Men vi står inför stora utmaningar.

”En sammanslagning av social- och hälsovården i tio kommuner är en stor administrativ ändring. Den nya organisationen byggs inte på ett ögonblick, och vi har bara ett och ett halvt år på oss. Ändringskostnaderna kommer att vara betydande. Enbart sammanslagningen av datasystem och olika anskaffningar kostar uppskattningsvis 70 miljoner euro. Samtidigt har vi en stor vårdskuld efter coronasituationen. Vårt område berörs av frågor som gäller tidtabell, finansiering och resurser. Vi säkerställer att Västra Nylands välfärdsområde får tillräckliga resurser för omställningen för att det ska vara realistiskt att bilda Västra Nylands välfärdsområde och för att målen för den nationella social- och hälsovårdsreformen ska nås”, säger Sanna Svahn, ordförande för styrgruppen för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram och omsorgsdirektör i Esbo.

Ett temporärt beredningsorgan för Västra Nyland tillsätts i augusti

Ett temporärt beredningsorgan för Västra Nylands välfärdsområde inleder sin verksamhet hösten 2021. Organet planeras bestå av nio medlemmar, av vilka fyra är från Esbo, fyra från Västra Nylands övriga kommuner, enligt en fördelning som områdets kommun- och stadsdirektörer kommit överens om, och en från Västra Nylands räddningsverk.

Den planerade sammansättningen ska fastställas av kommun- och stadsstyrelserna, specialomsorgsdistriktens styrelser och direktionen för Västra Nylands räddningsverk under sommaren. I planen föreslås det att Esbo stadsstyrelse tillsätter det temporära beredningsorganet inom den lagstadgade tiden i augusti och att Esbo ansvarar för det administrativa stödet till beredningsorganet. 

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram fortsätter som stöd för beredningsorganet

Det temporära beredningsorganet svarar för beredningen av inledandet av verksamheten och förvaltningen inom Västra Nylands välfärdsområde tills välfärdsområdets fullmäktige har valts och en välfärdsområdesstyrelse som fullmäktige tillsatt inleder sin verksamhet. Beredningsorganet kan inrätta en beredningsorganisation som sitt stöd. Till organisationens sektioner kan det på bred front utses representanter för Västra Nylands kommuner.

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram fungerar som stöd för det temporära beredningsorganet vid utvecklingen av ledningen av välfärdsområdet, dess organisation och strukturer samt gemensamma digitala lösningar och IKT-lösningar fram till utgången av 2021. Utvecklingen av social- och hälsovården fortsätter i programmet Framtidens social- och hälsocentral till utgången av 2022.

Personalens anställningsförhållanden fortsätter

Anställningsförhållandena för personalen i Västra Nylands kommuner fortsätter tills vidare i sin nuvarande form. Social- och hälsovårdspersonalen, räddningsverkets personal, kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan samt de som arbetar med stödtjänster för social- och hälsovården övergår i Västra Nylands välfärdsområdes tjänst 1.1.2023.

Räddningsverkets verksamhet är regional redan nu, men överföringen av dess verksamhet och personal till det nya välfärdsområdet inleds inom den tidtabell för genomförandet som fastställs av det temporära beredningsorganet.

Mer information

Jutta Tikkanen, programdirektör med helhetsansvar för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, tfn 050 376 1121, jutta.tikkanen@esbo.fi 

Sanna Svahn, ordförande för styrgruppen för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, tfn 050 544 6535, sanna.svahn@esbo.fi 

Veli-Pekka Ihamäki, räddningsdirektör, Västra Nylands räddningsverk, tfn 050 406 5498, Veli-Pekka.Ihamaki@esbo.fi 

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram på webben: www.lu-palvelut.fi/sote   18.05.2021 / Petra Louhimies

Pga renoveringar på Raseborgsvägen 5 , flyttar följande verksamheter : Seniorrådgivningen, Minnesrådgivningen, Ekenäs Dagverksamhet, Hemförlovningsteamet samt Hemrehabiliteringsteamet till  gamla Hagahemmets utrymmen på Ekgränd 2 tisdagen 25.5.2021.

Verksamheterna fortsätter därefter i dessa utrymmen tillsvidare.

SeniorLinjen 019 289 3133, vardagar kl. 8-12 samt 13-156.05.2021 / Petra Louhimies

Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram håller på att planera familjecentertjänster i Västra Nyland. I familjecentren får du alla tjänster som främjar barnens och familjens välfärd, hälsa och utveckling samt tidigt stöd och tidig vård.

Tjänsterna omfattar bland annat mödra- och barnrådgivning, skol- och studerandehälsovård, familjerådgivning, hemservice, familjearbete och terapitjänster för barn. Tjänsterna erbjuds på platsen och på webben, och vissa tjänster får du i hemmet. 

Kom med och utveckla familjecentrens tjänster – svara på enkäten! 

Vi vill erbjuda smidiga och lättillgängliga tjänster som stöder din familjs vardag. Därför kartlägger vi dina önskemål och behov. Svara alltså på vår enkät – vi vill höra din åsikt! 

Du kommer till enkäten via denna länk . Enkäten är öppen till 24.6.2021. 


5.03.2021 / Petra Louhimies

Vuxensocialarbetet besvarar från och med 8.3.2021 på frågor i anslutning till Coronapandemins inverkan på hushållens ekonomi och andra vuxensociala ärenden på tel. 019 289 2200 vardagar kl. 9-12.

OBS! Gäller ej frågor gällande coronavaccineringen.

Frågor gällande grundutkomststöd riktas till Fpa.


3.03.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs stad söker personal till coronavaccineringarna för tiden 8.3- 31.8.2021 med möjlighet till förlängning.

Vi söker dig som är legitimerad sjukskötare/ hälsovårdare för att delta i coronavaccineringar av våra invånare.

Du måste ha ett intyg över ett ikraftvarande vaccinationslov. Om ditt lov har gått ut, kan vi hjälpa dig att få ett nytt. Vi erbjuder dig inskolning i uppgiften.

Det finns möjlighet att diskutera både heltids- och deltidsarbete.

Blev du intresserad?

Ta kontakt med hälsoservicechef Annika Rehn per e-post annika.rehn@raseborg så diskuterar vi mera!


12.02.2021 / Petra Louhimies

Nu får du drömma och samtidigt påverka! Hurdan social- och hälsovård borde vi ha i västra Nyland? Den första invånarenkäten är öppen till 15.2.2021. Svara på enkäten via denna länk.

Resan mot gemensam social- och hälsovård i västra Nyland har börjat. Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis medverkar. Nu när vi startar vår gemensamma resa är det bra att fundera över social- och hälsovårdens karaktär och rykte – och också över den västnyländska identiteten. 

“Varje organisation har ett rykte som uppstår vid tjänster och kontakter. Vi funderar på hurdant rykte vi vill att social- och hälsovården skulle ha här i västra Nyland. Vi kan inte själva besluta om det, men vi kan fundera på hurdant rykte vi vill eftersträva och vad det kräver av oss att nå dit”, säger Jutta Tikkanen, programdirektören för Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram. 

Först gör vi en djupdykning och funderar på vad som är västra Nylands innersta väsen: Vad förenar oss och vad skiljer västra Nyland positivt från andra områden? Därifrån kommer vi till frågan hur den västnyländska identiteten skulle kunna manifestera sig i social- och hälsovården och i möten mellan människor.

Enkäten Drömmarnas social- och hälsovård är öppen till 15.2 

Vi bjuder in alla invånare i västra Nyland att berätta sina åsikter och påverka framtidens tjänster. Enkäten Drömmarnas social- och hälsovård är öppen 2–15.2.2021. Svara på enkäten via denna länk.

“Detta är vår första enkät som kommer att ge oss en bra start. Vi kommer att ordna fler möjligheter att delta under året. Tillsammans hittar vi lösningar som stöder allas hälsa och välfärd och som vi kan vara stolta över”, säger Jutta Tikkanen. 

Om samma teman vill vi också få synpunkter av social- och hälsovårdspersonalen i kommunerna i västra Nyland. Dessutom planerar vi samarbete med föreningar, äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige i västra Nyland. 

Invånaren kan göra sin röst hörd i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård

Alla invånare över 16 år och representanter för föreningar är varmt välkomna till gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård. I gemenskapen får man komma med idéer, förslag och frågor. Medlemmarna i gemenskapen får under året berätta sina åsikter och önskemål om till exempel e-tjänster inom hälsovården, mentalvård, tjänster för barnfamiljer och seniortjänster samt hurdana kontaktkanaler tjänsterna bör ha. 

Du kan anmäla dig till gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård antingen i slutet av enkäten ovan eller direkt via denna länk: 

På grund av coronasituationen fungerar vi för närvarande i digitala kanaler. Senare i år kommer det också att erbjudas andra möjligheter att delta. 

Mer information om Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram 
Prenumerera på Västra Nylands social- och hälsovårdsprograms nyhetsbrev12.01.2021 / Petra Louhimies

Rehabiliterande Parkinsongrupp med fokus på mimik, röst och gemenskap startar på Seniorcentret, Raseborgsvägen 5 i Ekenäs. Gruppen träffas för första gången på onsdagen 3.3.2021 kl. 9.30-11.

Rehabiliterande Parkinsongrupp med fokus på mimik, röst och gemenskap startar på Seniorcentret, Raseborgsvägen 5 i Ekenäs. Gruppen startar onsdagen 3.3.2021 kl. 9.30-11 och träffas 10 gånger.

Gruppen består av 4-8 deltagare och träffas en gång i veckan. Grupperna hålls på svenska men man kan också delta även om man inte pratar svenska. Gruppen passar också för personer som lever med andra degenerativa sjukdomar där rösten påverkas.

Meddela ditt intresse senast 17.02 till talterapeut Marie Laxell via e-post marie.laxell@raseborg.fi eller 019 289 3450 (må-ti kl. 12-13).

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en fortskridande hjärnsjukdom. Personer med Parkinsons sjukdom har svårt att kontrollera sina kroppsrörelser, och symtomen förvärras efter hand som sjukdomen fortskrider. Det är vanligt att minspelet i ansiktet blir fattigare.

Försämrad muskelfunktion

Försämring av röst, tal och ätfunktionen är ett mycket vanligt problem för personer med Parkinsons sjukdom. För många kan svårigheterna vara så stora att man helt väljer att undvika situationer där man vet att man förväntas äta eller prata mycket.


11.01.2021 / Petra Louhimies

Gruppen erbjuder social samvaro och kommunikativt stöd för personer med afasi!

Tillsammans diskuterar vi aktuella ämnen och teman, umgås och tränar.

Vi övar på att skriva, läsa och lyssna och utvecklar även de kommunikativa färdigheterna genom att använda oss av bilder, gester och miner. 

En rehabiliterande afasigrupp startar på  Raseborgsvägen 37, J-huset i Ekenäs

Gruppen består av 4-8 deltagare med kommunikativa svårigheter. Gruppen startar onsdagen 30.3.2022 kl. 14.00-15.30 och träffas 10 gånger.

Meddela ditt intresse senast 24.3 till talterapistuderande Ulrika Lönnberg via e-post ulrika.lonnberg@raseborg.fi eller  019 289 3450 .

Talvella – keväällä 2022 järjestetään suomenkielinen ryhmä, voit jo ilmoittaa kiinnostuksesi.


23.12.2020 / Petra Louhimies

Det är okej att inte må bra fast det är jul. Om du känner att du behöver någon att tala med kan du ringa Mielis kristelefon. När du ringer till kristelefonen kan du vara helt anonym om du vill. Alla våra samtal är konfidentiella. Du definierar själv vad en kris är, så ring även om du tänker att det inte är en så stor grej. Alla, även du, har rätt att må bra.

Mielis kristelefon 09 2525 0112 (på svenska)

Du kan ringa må & on kl.16-20 och ti, to & fr 9-13 också under mellandagarna. Telefonen är stängd bara den 24-25.12, 1.1 och 6.1.2021.

Vi finns här för dig, våga testa!


23.12.2020 / Petra Louhimies

I dessa utmanande tider är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att förhindra smittspridning. Vi vill speciellt skydda de äldre och gör allt som står i vår makt för att hålla smittan borta från våra boendeenheter. Vi ber nu att alla närstående och anhöriga till äldre som bor på våra hem deltar i detta arbete. Bekanta er på förhand med direktiv gällande besök till boendeenheterna, var i kontakt med personalen och följ de instruktioner ni får. Vi ber också att ni i mån av möjlighet undviker att ta hem er anhörig. Det har visat sig att risken för att hembesökare hämtar smittan till boendeenheten är stor. Den som besöker sina anhöriga är vi tvungna att hålla avskilt från de övriga invånarna efter besöket i mån av möjlighet, detta vill vi undvika.

Gällande allmänna restriktioner på boendeenheter och bäddavdelningen

För att förebygga spridning av corona på Raseborgs HVC bäddavdelning beviljas tyvärr inte hempermissioner under jul- och nyårshelgerna.

Stadens beredskapsgrupp har även bestämt följande restriktioner vad gäller besök på våra boendeenheter och bäddavdelningen:

 • Man får komma på besök endast om man är helt frisk.
 • Alla besök ska bokas på förhand, endast 1 besökare/gäst, maximalt 3 besökare/enhet.
 • När man kommer på besök och under hela besöket ska munskydd användas.
 • Personalen ger besökare instruktioner kring noggrann handhygien och vid hosta.
 • Besökare ska sträva till att hålla 2 meters säkerhetsavstånd till klienten och personalen.
 • Alltid då det är möjligt, ordnas besöken i ett skilt infektionssäkert utrymme där det finns till exempel ett droppskydd (pleksiglas) mellan besökaren och klienten. I andra fall sker besöken i klientens rum, inte i de gemensamma utrymmena.
 • Besöket får vara 30 minuter.

Enhetschefen ansvarar för att besöken kan ordnas tryggt, och kan vid behov hamna bedöma möjligheten till besök på nytt. Alltid är besök inte möjliga.

Patienter/klienter och möjliga följeslagare ska också använda munskydd på alla våra mottagningar, bland annat hälsocentralen, tandläkarmottagningen och rehabiliterande verksamhet.


15.12.2020 / Petra Louhimies

Hälsostationerna beklagar att telefonlinjerna är överbelastade. Orsaken är många samtal gällande coronaviruset; dessa samtal är långa och kräver mycket arbete av vårdpersonalen. 

Vi tackar för tålamodet!25.11.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stads plan för äldreservice gavs ut våren 2020. Ärenden som behandlas i planen rapporteras årligen i en skild berättelse. I berättelsen sammanställs statistik gällande det gångna året. Därtill behövs åsikter om servicens kvalitet av äldreservicens klienter, deras närstående samt vårdpersonal. För att samla in denna information görs härefter årligen enkäter inom Raseborgs äldreservice. 

Den första enkäten genomförs 23.11-7.12.2020 / svarstiden kommer att förlängas till 14.12.2020. Den genomförs elektroniskt. För detta ändamål har utrustning reserverats både till Seniorrådgivningen, hemvården och dygnet runt -boendeservice. Man besvarar enkäten anonymt. 

Det finns sex olika blanketter att välja emellan, beroende på service och målgrupp. Välj den enkät som är avsedd för den grupp du tillhör. Även de personer som använder köptjänster inom boendeservice besvarar enkäten (Villa Pentby, Villa Rosa, Villa Stella).

Förebyggande verksamhet och hemvård

Boendeservice

Resultaten publiceras i den årliga berättelsen om äldreservicen. Era svar är mycket viktiga med tanke på utvecklandet av kvaliteten.

Tack för ert samarbete!10.09.2020 / Petra Louhimies

Primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens samjour vid Raseborgs sjukhus upphör 30.9.2020 och istället inrättas från och med 1.10 kl. 8.00 en dygnet-runt primärvårdsjour som ordnas av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.

Detta medför stora förändringar i uppsökandet av vård inom Västra Nylands område.

Så här söker du vård från och med 1.10

Innan man uppsöker jouren ska man ringa Jourhjälpens kostnadsfria telefonnummer 116 117. Jourhjälpen hänvisar till rätt vårdplats eller ger råd i egenvård.

I en nödsituation (såsom svår bröstsmärta, andningssvårigheter eller förlamningssymtom) ska man alltid ringa nödnumret 112 direkt.

Behovet av jourvård bedöms alltså alltid först per telefon. Man ska inte längre uppsöka Raseborgs sjukhus direkt för en bedömning av vårdbehovet, eftersom där från och med 1.10 inte längre finns den vårdkapacitet som krävs för nödsituationer.

Jourtjänsterna vid Raseborgs sjukhus från och med 1.10

På den nya primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus vårdas från och med 1.10 endast sådana patienter som plötsligt insjuknat eller skadats och som kräver jourvård inom ett dygn sedan insjuknandet eller skadan. Exempel på sådana hälsoproblem är:

 • Plötslig svullnad i ena benet
 • Feber som plötsligt stiger
 • Outhärdlig ryggsmärta
 • Skada orsakad av olycka, som ger symtom som du inte klarar av hemma, t.ex. blödning, hård smärta eller svårigheter att gå
 • Näsblod som inte slutar
 • Ångest eller depression som plötsligt blivit svårare

De jourpatienter inom Västra Nylands område som behöver mera akut och krävande specialiserad sjukvård vårdas i fortsättningen på Lojo sjukhus samjour eller utifrån en bedömning av vårdbehovet på HUS andra jourer.


28.08.2020 / Petra Louhimies

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet eller ungdomen som gagnas av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson.

Om du blev intresserad, kom med på utbildningen för stödfamiljer och stödpersoner i höst i Raseborg!

Utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas i Raseborg:

Tisdag 3.11.2020 klockan 17.00-20.00

Tisdag 10.11.2020 klockan 17.00-20.00

Tisdag 1.12.2020 klockan 17.00-20.00

Vi bjuder på kaffe och tilltugg!

Utbildningen är tvåspråkig

Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 9.10.2020!

Raseborgs familjecenter
socialhandledare Tobias Lindholm
019 289 3055 / tobias.lindholm@raseborg.fi

Enheten service för barnfamiljer i Hangö
socialhandledare Lee Lindqvist
040 135 9493 / lee.lindqvist@hanko.fi

Sjundeå och Ingå socialservice
socialhandledare Johanna Pousar
046 922 0886 / johanna.pousar@siuntio.fi

familjearbetare Christine Miiros
044 386 1569 / christine.miiros@siuntio.fi

UTBILDNING FÖR STÖDFAMILJER/PERSONER 2020

Ladda nerVisa


29.05.2020 / Petra Louhimies

Hälsovårdscentralen

Ekenäs hälsostation tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00.

Pojo hälsostation tfn 019 289 3000
Hälsostationen i Pojo håller öppet torsdagar under tiden 1.6-19.6.2020 och 3.8-30.8.2020.
Hälsostationen är stängd 22.6-2.8.2020.

Karis hälsostation tfn 019 289 3000
Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00.

Jourverksamhet

Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, vardagar kl. 8.00-16.00, tfn 019 289 3000 och på kvällar och veckoslut tfn 019 224 2800. Innan jouren uppsöks rekommenderas kontakt med Jourhjälpen på det avgiftsfria numret 116 117.
Vid livshotande situationer ring 112.

HUSLAB

Laboratoriet (HUSLAB) i Pojo är stängt under perioden 22.6-31.7.2020. Under övriga sommarveckor betjänar laboratoriet kunder enligt tidsbokning.
Laboratoriet (HUSLAB) i Karis är öppet normalt hela sommaren, vardagar kl. 7.45-11.00 med tidsbokning.
Laboratoriet (HUSLAB) på HNS Raseborgs sjukhus har normala öppethållningstider vardagar kl. 7.30-14.00.

Social service

Barn- och familjetjänster, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Lilla Stadshuset, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Familjecenter, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Portstugan, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi/familjecenter.

Västra Nylands social- och krisjour handhar även Raseborgs område och nås vid behov på tfn 09 8164 2439.

Vuxensocialarbete och handikappservice, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Torpet, har normal öppethållningstid under sommaren.

Invandrarbyråns servicepunkter i Karis och Ekenäs har normal verksamhet under sommaren och nås per tfn 019 289 2295.

Mental- och missbrukarvård

Mental- och missbrukarvården fungerar under sommaren med inskränkt verksamhet. Mentalvårdens personal nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000, eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Missbrukarvårdens mobila enhet har öppet hela sommaren och nås vardagar kl. 8.00-16.00 per tfn 019 289 2395.
Tidsbeställningsmottagningen i Ekenäs är stängd 6.7-31.7.2020 och mottagningen i Karis-Pojo är stängd 13.7-7.8.2020. Eventuella förfrågningar riktas till mobila teamet.

Förebyggande hälsovård

Den förebyggande hälsovården koncentrerar resurserna under semesterperioden genom att i första hand sköta gravida, samt barn som är under 1 år gamla. Alla verksamhetspunkter har nedsatt verksamhet. Rådgivningsverksamheten i Karis, Pojo och Ekenäs (Ystadsgården) har öppet hela sommaren enligt tidsbeställning. Telefonsamtal besvaras av rådgivningens hälsovårdare kl. 11.00-12.00. Rådgivningens läkarundersökningar är koncentrerade till Karis, Pojo och Ekenäs.
Mottagningen i Bromarv är stängd 22.6-19.7.2020.

Rehabiliterande verksamhet

Rehabiliteringen är öppen hela sommaren med inskränkningar i verksamheten. Seniorkonditionssalen i Villa Anemone håller stängt tillsvidare.

Tandvård och tandläkarjour

Tenalamottagningen är stängd 1.5-30.9.2020. Tandvården i Pojo, Ekenäs och Karis håller öppet hela sommaren. Jourverksamheten under tjänstetid fungerar normalt i Raseborg.
Utanför tjänstetid är akutvården för kommuninvånare ordnad i Helsingfors, mera information på tfn 09 4717 1110.

Situationen kan påverkas av coronaepidemin och eventuella restriktioner utfärdade av regeringen.


6.05.2020 / Petra Louhimies

Anvisningar för personer som erhåller personlig assistans i det undantagstillstånd som förorsakats av coronaviruset.

Anvisningar för personer som erhåller personlig assistans

Ladda nerVisa

Anvisning gällande användning av skyddsutrustning inom personlig assistans

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs handikappservice till påminna alla taxichaufförer i staden om att anmäla sig till leverantörsregistret då det gäller upphandling av färdtjänsten.

Till våra taxichaufförer i Raseborg

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Petra Louhimies

Anvisningar för arbetsgivare och assistenter i enlighet med arbetsgivarmodellen för personlig assistans i det undantagstillstånd som förorsakats av coronaviruset. Länk till infobrevet:

Anvisningar för arbetsgivare och assistenter i enlighet med arbetsgivarmodellen för personlig assistans i det undantagstillstånd som förorsakats av coronaviruset

Ladda nerVisa

9.04.2020 / Petra Louhimies

Handikappservice i Raseborg har under coronaviruspandemin för närståendevårdare till personer under 65 år, två närvårdare som kan avlasta er i ert hem. Länk till infobrevet:

Riktlinjer för närståendevården för personer 0-65 år, under coronaviruspandemin.

Ladda nerVisa

10.03.2020 / Petra Louhimies

Nya kvotflyktingar är på kommande till Raseborg. Dessa behöver hjälp med att bli hemmastadda i Raseborg. Skulle du eller din familj bli vänner åt någon av dessa personer/familjer? Du skulle få möjlighet att lära känna trevliga personer, deras seder och kultur. Samtidigt skulle de få möjlighet att lära känna finländsk kultur och livsstil genom dig/er familj . Hur mycket tid du vill ge till din vän/vänfailj är upp till dig, två timmar i veckan eller två timmar per månad, hur det passar dig och din levnadssituation.

Skolning av nya vänfamiljer sker under två kvällar den 16.3. och 6.4. kl. 17-19 i Föreningshuset i Karis,

Raseborgs stads invandrarbyrå ordnar skolningen tillsammans med projektet Resursbanken. Eventuella frågor kan du skicka i förhand till jarjestotila@gmail.com.


24.02.2020 / Petra Louhimies

Raseborgs stad utarbetar som bäst ett bostadspolitiskt program samt en välfärdsberättelse och -plan som stadsfullmäktige ska behandla senare i år. Som ett led i processen vill nu arbetsgrupperna för de två programmen veta vilka faktorer som invånarna upplever att bidrar till boende, trivsel och välfärd i hemstaden. 

Arbetsgrupperna har därför skapat en enkät där nuläget samt invånarnas önskemål och framtidsplaner kring boende och trivsel utreds.

Enkäten öppen till och med 9.3.2020

Enkäten finns tillgänglig på webben via adressen https://link.webropolsurveys.com/S/A8117DC5F14FA26B och är öppen till och med måndagen den 9 mars 2020. Svaren är anonyma och det tar ungefär 5 minuter att fylla i enkäten.

Behöver man hjälp med att fylla i enkäten eller inte har tillgång till internet, kan man alltid vända sig till Raseborgs bibliotek och få hjälp av bibliotekspersonalen.


10.02.2020 / Petra Louhimies

Föreningshuset i Raseborg och Raseborgs invandrartjänster söker volontärer till läxläsningsklubb som skall starta tisdagen 25.2 kl. 13-15. Som läxhjälpare handleder du och hjälper barn med deras skoluppgifter på finska och får dela känslan av att lyckas och lära sig med dem. Tanken är att klubben skall fungera som ett gemensamt projekt med studeranden från Karis gymnasier, men till verksamheten behövs även andra vuxna.

Välkommen med och planera verksamheten måndagen den 24.2 kl. 15 i Föreningshuset, Centralgatan 59 (Karis).

Mera info fås av handledaren för frivilligverksamhet Laura Malin 0440421613 laura.malin@vihti.fi eller av invandrarkoordinator Karin Ljung-Hägert 019 2892291 karin.ljung@raseborg.fi


7.02.2020 / Petra Louhimies

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar riktade understöd till föreningar och organisationer för verksamhet som stöder förebyggande och kompletterande tjänster inom mental- och missbrukarvårdsarbete eller aktivering av arbetslösa.

De till social- och hälsovårdsnämnden riktade ansökningarna om understöd bör inkomma senast den 28.2.2020 kl. 16.00. Ansökan görs elektroniskt genom länken nedan.

Vid frågor kontakta Stefan Fri, tfn 019-289 2288, epost stefan.fri@raseborg.fi.

För mera information och ansökan:

https://webropol.com/s/raseborg-sote-verksamhetsunderstod-2020


27.01.2020 / Petra Louhimies

Socialarbetarna och socialhandledarna är på skolning torsdagen den 30.1.2020.

OBS! Ingen telefontid.


27.01.2020 / Petra Louhimies

Första nyhetsbrevet för den nya färdtjänsten kommer under februari månad. Håll dig uppdaterad och beställ ditt eget via länken på hemsidan! Tjänsten tas stegvis i bruk under det kommande året.

Beställ här:


21.01.2020 / Petra Louhimies

Du – en volontär?
HAR DU FUNDERAT PÅ ATT
ENGAGERA DIG SOM FRIVILLIG?
ÄR DU INTRESSERAD AV ANDRA KULTURER?
HAR DU EN HOBBY ELLER EN TALANG SOM DU
KUNDE LÄRA ANDRA?
Välkommen med som frivillig i det integrationsstödjande nätverket
i Raseborg! Som frivillig är det upp till dig att bestämma hur mycket
tid du vill avvara och i vilken sorts verksamhet du deltar. Det finns
många olika uppgifter och aktiviteter för alla slags personer och
familjer som önskar delta i verksamheten för invandrare. Som
frivillig kan du välja att delta på enskilda evenemang eller mer
regelbundet. Förtillfället finns det behov av personer som kan
fungera som språkstöd, läxhjälp till skolbarn, ”hobby kompis” som
hjälper en nyanländ att hitta en ny hobby, fungera som vänfamilj,
samt möjligheter att delta i olika utfärder. Vi välkomnar också nya
tankar och idéer om hur vi kan utveckla verksamheten!

OM DU INTE KAN DELTA MEN ÄNDÅ ÄR INTRESSERAD
AV ATT HÖRA MERA KONTAKTA DÅ
HANDLEDAREN FÖR FRIVILLIGA LAURA MALIN
0440 421 613, LAURA.MALIN@VIHTI.FI ELLER
INVANDRARKOORDINATOR KARIN LJUNG-HÄGERT
019 2892291, KARIN.LJUNG@RASEBORG.FI


17.12.2019 / Petra Louhimies

Enstaka fall av kikhosta har förekommit bland skolelever och vuxna i Raseborg. En mindre epidemi har inträffat i Mikaelskolan. Epidemi begreppet används när det finns en uppenbar risk att flera personer i samma grupp kan få smittan, även om de verifierade fallen är få.

Kikhosta orsakar hostattacker och natthosta

Första skedet av kikhosta liknar en vanlig förkylning. Sedan följer typiskt hostattacker och natthosta. Rethostan kan pågå länge. Inkubationstiden av kikhosta är 1–3 veckor. Den som hostat över 4 veckor smittar inte längre. Kikhostan kan vara farlig speciellt för spädbarn.

Kikhostevaccin ges enligt det nationella programmet i kombination med andra vaccin vid 3 månader, 5 månader, 12 månader, 4 år, 14–15 år och 25 år. Skyddet av vaccinen avtar efter 3–4 år, vilket betyder att också vaccinerade personer kan insjukna. Sjukdomen hos vaccinerade är lindrigare och smittar mindre.

Stadens infektionsteam följer upp

Staden utreder alla verifierade fall av kikhosta. Patienter som hostat kortare än 4 veckor erbjuds antibiotika. Närkontakter utreds speciellt med tanke på att skydda spädbarn och kommande nyfödda.

– Genom kartläggning, snabba åtgärder och gott samarbete med de familjer vi kontaktat, har vi kunnat begränsa spridningen av sjukdomen tillsvidare. Stadens infektionsteam följer med situationen och informerar berörda grupper vid behov, berättar chefsläkare Tove Wide.

Vaccinationer sköts av rådgivningarna och skolhälsovården. Undersökningar och behandling av patienter med besvärlig hosta sköts på hälsostationerna.


5.12.2019 / Petra Louhimies

Från och med 7.12.2019 tar HNS över ansvaret för munhälsovårdens jour kvällar, veckoslut och söckenhelger. Vid munhälsovårdens jour sköts akuta värk- och olycksfall.
Kriterierna för akut tand- och munhälsovård

Kontakta tandläkarjourens tidsbokning per telefon 09 471 71 110
Vänligen ring alltid först innan du kommer till jourmottagningen.

Tidsbokningen är öppen vardagar kl. 14.00 – 21.00, på veckoslut och helgdagar kl. 8.00 – 21.00.

Besöksadressen är Haartmansgatan 4, byggnad 12 (Mejlans sjukhusområde).

Vid årsskiftet inleds jourverksamheten även i Hyvinge. Samma telefonnummer betjänar båda jourer och efter en vårdbedömning styrs patienterna från och med 1.1.2020 antingen till Haartmanska sjukhuset eller Hyvinge sjukhus.


4.12.2019 / Petra Louhimies
 • Den nya websidan till Färdcentralen är publicerad
 • Under december stängs Transporter 2019
 • Den nya websidan växer fram vartefter
 • Önskar du prenumerera på Färdcentralens infobrev, är detta möjligt senast i december
 • Det första infobrevet publiceras ännu innan jul

26.11.2019 / Petra Louhimies


Den nationella poststrejken som började måndagen 11.11.2019 och som fortsätter tillsvidare påverkar social och hälsovårdstjänsterna på följande sätt:

Hälsovårdscentralen

Under poststrejken kontaktas patienter/klienter per telefon i stället för med brev. Möjliga intyg kan avhämtas direkt från hälsovårdscentralen under strejken. Hälsovårdsfakturorna skickas per post när poststrejken är över.

Socialservice        

Under poststrejken utdelas inga brev från Raseborgs stads socialservice. Beslut som görs skickas skriftligen ut till sakägare efter avslutad poststrejk med sändningsdagens delgivningsdatum. Sakägande informeras per telefon eller e-post om innehåll i beslut ifall kontaktuppgifterna finns tillgängliga. Skriftliga ansökningar kan inlämnas till ifrågavarande verksamhetspunkt eller till stadshusets kundbetjäning.

Tandvården

Under poststrejken kontaktas patienter per telefon i stället för brev. Eventuella fakturor delas ut vid besöket eller skickas när poststrejken är över.

Äldreservice

Under poststrejken utdelas inga brev från Raseborgs stads äldreservice. Beslut som görs skickas skriftligen ut till sakägare efter avslutad poststrejk med sändningsdagens delgivningsdatum.

Det kan dröja innan de fakturor som skickats ut precis innan strejken kommer fram. Det kan leda till att förfallodagen på en del av fakturorna redan utgått när brevet anländer. Det går bra att betala fakturorna när den anlänt även om det är efter förfallodagen.

Mer info

Vid frågor vänligen kontakta verksamhetspunkterna under deras telefontider. Du hittar kontaktuppgifterna här:

Hälsovårdscentralerna

Socialservice

Tandvården

Äldreservice


26.11.2019 / Petra Louhimies

Grupp för män med invandrarbakgrund om livet i Finland.

2.12.2019 kl. 18.30-20 Finlands historia och kultur

16.2.20 kl. 18.30-20 Fritid och hobbyn i Raseborg

Tolkning till arabiska. Huvudsakligt språk finska.

Ledare: Isak Vilander 0503108150


12.11.2019 / Petra Louhimies

Sedan hösten 2015 har många privatpersoner engagerat sig för de asylsökande- hur står det till med aktivismen idag? Vad görs för att hjälpa asylsökande och papperslösa, vem gör, och var? We see you- kampanjens aktiva från Åbo och Helsingfors besöker Föreningshuset i Raseborg och presenterar sin verksamhet lördagen den 23 november kl. 15-17. Vi diskuterar sedan olika frågor som rör asylprocessen, deportationer och papperslöshet. Evenemanget är flerspråkigt och trakteringen liten men naggande god. Varmt välkommen! Adress: Centralgatan 59, Karis (invid pizzeria Toro). Accent 6;\


25.09.2019 / Petra Louhimies

Välkommen att bekanta dig med Seniorcentret i Raseborg den 9.10.2019 kl. 10-14. Adressen är Raseborgsvägen 5, Ekenäs.

Affish med blad som säger välkommen på öppet hus till seniorcentret.

23.09.2019 / Petra Louhimies

Ändringar i öppethållningstiderna på den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen i Pojo

Fr.o.m. 1.10.2019 håller sjukskötarmottagningen på Pojo hälsostation öppet enligt följande:

Tisdagar kl. 8.00-12.00
Torsdagar kl. 12.00-16.00

Informationsdisken är öppen torsdagar kl. 14.00-15.00.
Tidsbeställning per telefon må-fre kl. 8.00-16.00, tfn 019-289 3000.


18.09.2019 / Petra Louhimies

Kommunen arbetar tillsammans med lokala taxichaufförer och Lähitaksi för bättre service. Taxitillgängligheten speciellt på landsbygden har konstaterats vara bristande, vilket har bekräftats både genom feedback av klienter och av taxichaufförer. Lähitaksi åtgärdar nu tekniska problem i samband med taxibeställningar och det bör nu vara lättare att få taxi.

Av denna orsak vill handikappservice ännu en gång påminna färdtjänståkare om att taxibeställning alltid görs via Lähitaksis servicenummer om man inte är beviljad bekant taxi enligt särskilt beslut av kommunen. Hemfärd kan dock bokas direkt av samma chaufför som har tagit dig till ditt mål. Chauffören meddelar om han har möjlighet att ta köran. I annat fall ber han dig vända dig till centralen för bokande av hemresa.

Kommunen kommer under november månad att göra en uppföljning av situationen och utvärdera om tillgängligheten i praktiken förbättrats. Uppföljningen görs tillsammans med Lähitaksis representant och lokala taxichaufförer.    

Lähitaksi fortsätter tillsvidare att sköta kommunens färdtjänst, fram tills den nya Esbo färdcentralen tar över. Det är ännu oklart när den verkliga övergången sker. Den riktgivande information kommunen fått från Esbo tyder på att övergången sker under sommaren 2020.


12.09.2019 / Petra Louhimies

Kom med och diskutera föräldraskap och familjeliv. Du får ny information och stöd.

Join our group for discussions about parenthood. You will get new information and support.

Teman/Themes:

• Barns språkutveckling och flerspråkighet. Children’s language development and multilingualism.

• Föräldraskap i det nya hemlandet. Parenthood in a new home country.

• Parförhållandet i det nya hemlandet. Relationship in a new home country.

• Hur kan man stöda barn med specialbehov i det nya hemlandet. How to support children with special needs in a new home country.

När? When?

Onsdagar 2.10.–6.11.2019 kl. 18–19.30

Wednesdays October 2nd–November 6th 2019 at 6–7.30 pm.

Du kan ta med dina barn vi ordnar barnvakt.

You can bring your children with you, we arrange baby sitting.
Tolkning/translation: arabiska/arabic, dari/farsi

Tilläggsinformation/more information: Liselott Sundbäck, tel. 044 788 1013, liselott.sundback@folkhalsan.fi

Support group

Ladda nerVisa

29.08.2019 / Petra Louhimies

Öppet hus i Föreningshuset Raseborg 4.9. 2019 kl. 15-18

Är din förening i behov av gratis verksamhetsutrymmen eller möteslokal? Vill du lära känna nya människor och ha ett ställe att gå till? Är du intresserad av att verka för ett mångkulturellt Raseborg? Svarar du JA på någon av dessa frågor så är Föreningshuset något för dig!

Föreningshuset är en lokal som vänder sig till föreningar och andra aktörer inom tredje sektorn. I Föreningshuset finns det möjlighet att ordna olika slags verksamhet och evenemang.

4.9. kl. 15-18 håller vi Öppet hus –  då kan du bekanta dig med utrymmet och den verksamhet som redan finns här. Vi bjuder på nygräddade våfflor.

Föreningshusets verksamhet drivs av Resursbanken-projektet, Invandrartjänsterna vid Raseborgs stad, Finlands Röds Kors/Helsingfors och Nylands distrikt samt Emmaus.

Adress: Centralgatan 59, Karis (bredvid pizzeria Toro)

Mer information fås per telefon: 019 2492291 (Karin Ljung-Hägert, Raseborgs stad) eller 0406486785 (Eva Kuhlefelt, FRK)

Facebook: Järjestötila – Föreningshuset Raseborg

Varmt välkommen!


15.08.2019 / Petra Louhimies

Transporter 2019: Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning förnyas

Färdtjänsten för seniorer och personer med funktionsnedsättning i Esbo och de andra västnyländska kommunerna förnyas stegvis. Reformen bereds av projektet Transporter 2019. Avsikten är att ta fram gemensamma kriterier och verksamhetssätt för färdtjänsten, som ordnas på grundval av handikappservicelagen och socialvårdslagen.

I projektet deltar Raseborg, Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Vichtis.

Esbo stad kommer att ordna färdtjänsten för hela västra Nyland. Varje kommun bestämmer själv inom vilket område klienterna kan använda färdtjänsten.

Målet är att utveckla en modern, klientorienterad verksamhetsmodell för skjutsarna som drar nytta av ny teknik och nya sätt att ordna färdtjänsten. I beredningsarbetet deltar anställda vid kommunerna, utvecklarklienter samt äldre- och handikappråd.

Färdcentralen Västra Nyland inleder sin verksamhet stegvis i slutet av 2019.

Insamling av kunddata

Kunddata kommer att börja samlas in till Färdcentralen. Varje kommun ansvarar för att samla in information från sina egna kunder. Dessutom ger projektet möjlighet att meddela sina egna uppgifter via Webropol-undersökningen den 2 juli – 30 september. Om du är bosatt i Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Karkkila, Kyrkslätt,  Lojo, Raseborg, Sjundeå eller Vihtis och din kommun har beviljat dig en transporttjänst enligt lagen om socialtjänst eller funktionshindrade, kan du välja att lämna din egen information genom att svara på frågeformuläret nedan.

Meddela dina uppgifter här.


31.07.2019 / Petra Louhimies

Vill du fungera som frivillig stödfamilj eller stödperson till personer med någon form av intellektuell funktionsnedsättning?

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet, ungdomen eller personen med funktionsnedsättning som gagnas av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan  ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson.

En utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas i Raseborg:

lördag 21.9.19 klockan 10.00-16.00

lördag 5.10.19 klockan 10.00-16.00

Utbildningen är tvåspråkig

Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 19.9.2019.

Utbildningen är ett samarbete med Barn- och familje tjänster.

Raseborg familjecenter
socialhandledare Tobias Lindholm
019-2893055 / tobias.lindholm@raseborg.fi

Utbildningen är organiserad i samarbete med Specialvård- organisationernas förbund EHJÄ rf

Mera info om att fungera som stödperson eller stödfamilj genom handikappservice hittar du här.


16.07.2019 / Petra Louhimies

Raseborgs stad uppmärksammar jubileumsåret bland annat genom att dela ut Made in Raseborg -bodyn till alla nyfödda i staden år 2019. Bodyn delas ut via rådgivningen.

Bebis med vid body där det står Made in Raseborg

13.06.2019 / Petra Louhimies

Som frivillig stödfamilj eller stödperson fungerar du som ett stöd till barnet eller ungdomen som gagnas av en utomstående vuxens tid och uppmärksamhet. Du är för barnet/ ungdomen en trygg och pålitlig vuxen, som har tid att lyssna, hitta på saker tillsammans och samtidigt fungera som en vuxen förebild.

Personer, som är 18 år fyllda, med en balanserad livssituation och möjlighet att förbinda sig till verksamheten kan  ansöka om att bli stödfamilj eller stödperson.

En utbildning för stödfamiljer och stödpersoner ordnas i Raseborg:

lördag 21.9.19 klockan 10.00-16.00

lördag 5.10.19 klockan 10.00-16.00

Utbildningen är tvåspråkig

Ta kontakt och anmäl dig till kursen senast 19.9.2019.

Raseborg familjecenter
socialhandledare Tobias Lindholm
019-2893055 / tobias.lindholm@raseborg.fi

Hangö social- och familjeservicecentralen
socialhandledare Lee Lindqvist
040 135 9493 / lee.lindqvist@hanko.fi

Sjundeå och Ingå socialservice
socialhandledare Johanna Pousár
046 922 0886 / johanna.pousar@siuntio.fi

Utbildningen är organiserad i samarbete med Specialvård- organisationernas förbund EHJÄ rf


6.06.2019 / Petra Louhimies

Hälsovårdscentralen

Ekenäs hälsostation             tfn 019 289 3000

Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren. Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00 under tiden 3.6-31.8.2019.

Pojo hälsostation                 tfn 019 289 3000

Hälsostationen i Pojo håller öppet torsdagar under tiden 3.6-20.6.2019 och 1.8-29.8.2019.
Hälsostationen är stängd 21.6-31.7.2019.

Karis hälsostation                tfn 019 289 3000

Normal verksamhet vardagar kl. 8.00–16.00 under sommaren.
Servicedisken på hälsostationen är stängd vardagar kl. 11.00-13.00 under tiden 3.6-31.8.2019.

 

Jourverksamhet

Jourverksamhet enbart på samjouren i HNS Raseborgs sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs, vardagar kl. 8.00-16.00, tfn 019 289 3000 och på kvällar och veckoslut tfn 019 224 2800. Innan jouren uppsöks rekommenderas kontakt med Jourhjälpen på det avgiftsfria numret 116 117.

Vid livshotande situationer ring 112.

HUSLAB

Laboratoriet (HUSLAB) i Pojo är stängt under perioden 21.6-31.7.2019. Under tiden 3.6-20.6.2019 och 1.8-29.8.2019 är laboratoriet öppet endast på torsdagar kl. 8.00-13.30.

Laboratoriet (HUSLAB) i Karis är öppet normalt hela sommaren, vardagar kl. 7.45-11.00 med tidsbokning.

Laboratoriet (HUSLAB) på HNS Raseborgs sjukhus har normala öppethållningstider vardagar kl. 7.30-14.00.

Social service

Barn- och familjetjänster, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Lilla Stadshuset, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Familjecenter, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Portstugan, nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000 eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi/familjecenter.

Västra Nylands social- och krisjour handhar även Raseborgs område och nås vid behov på tfn 09 816 424 39.

Vuxensocialarbete och handikappservice, Raseborgsvägen 37 (Ekenäs), Torpet, har normal öppethållningstid under sommaren.

Invandrarbyråns servicepunkter i Karis och Ekenäs har normal verksamhet under sommaren och nås per tfn 019 289 2295.

Mental- och missbrukarvård

Mental- och missbrukarvården fungerar under sommaren med inskränkt verksamhet. Mentalvårdens personal nås per telefon via stadens växel, tfn 019 289 2000, eller via direkta nummer som hittas via www.raseborg.fi.

Missbrukarvårdens mobila enhet har öppet hela sommaren och nås vardagar kl. 8.00-16.00 per tfn 019 289 2395.

Tidsbeställningsmottagningen i Ekenäs, Karis och Pojo håller stängt 15.7-11.8.2019. Eventuella förfrågningar riktas till mobila teamet.

Förebyggande hälsovård

Den förebyggande hälsovården koncentrerar resurserna under semesterperioden genom att i första hand sköta gravida, samt barn som är under 1 år gamla. Alla verksamhetspunkter har nedsatt verksamhet. Rådgivningsverksamheten i Karis, Pojo och Ekenäs (Ystadsgården) har öppet hela sommaren enligt tidsbeställning. Telefonsamtal besvaras av rådgivningens hälsovårdare kl. 11.00-12.00. Rådgivningens läkarundersökningar är koncentrerade till Karis, Pojo och Ekenäs.

Mottagningen i Bromarv är stängd 1.7-31.8.2019. Mottagningen i Svartå är stängd 1.7-29.7.2019. Mottagningen i Tenala är öppen enligt tidsbeställning på torsdagar under tiden 1.7-28.7.2019. De blivande förstaklassisternas hälsogranskningar utförs i början av juni och innan skolan börjar i augusti. Uppbådsgranskningarna utförs i slutet av maj och början av juni.

Rehabiliterande verksamhet

Tal- och ergoterapiverksamheten är stängd i juli. Fysioterapin i Karis och Ekenäs är öppen hela sommaren med inskränkningar i verksamheten. Fysioterapin i Pojo är stängd 24.6-29.7.2019. Seniorkonditionssalen i Villa Anemone håller stängt i juli.

Tandvård och tandläkarjour

Tenalamottagningen är stängd 13.6-11.8.2019. Tandvården i Pojo, Ekenäs och Karis håller öppet hela sommaren. Jourverksamheten under tjänstetid fungerar normalt i Raseborg.

Utanför tjänstetid är akutvården för kommuninvånare ordnad i Helsingfors, mera information på tfn 044 494 3198.


21.05.2019 / Petra Louhimies

Varför fastar muslimer under Ramadan? Vad är Eid? Och hur står det egentligen till med flyktingkrisen i Mellanöstern? Diskussionstillfälle om islam, muslimer och andra relaterade frågor med inledande föreläsning av Nina Björkman, religionsvetare och doktorand med fokus på islamisk fundamentalism.

Traktering. Varmt välkommen!

Tid: kl.18-20 den 27.5.2019

Plats: Föreningshuset, Centralgatan 59


8.05.2019 / Petra Louhimies

Färdtjänsten enligt Lagen om service och stöd för gravt handikappade (HSL)och enligt Socialvårdslagen (SVL) förnyas som ett gemensamt samarbete mellan de västnyländska kommunerna Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet leds av Esbo som kommer att sköta upphandlingen av färdtjänsten och samtliga kommuner deltar i utvecklingen av de gemensamma direktiven som kommer att styra användningen och beviljandet av färdtjänst. Även färdtjänståkare har haft möjlighet att delta med erfarenheter. Vissa variationer i direktiven kommer att tillåtas mellan kommunerna eftersom situationerna och behoven hos färdtjänståkarna varierar stort. Raseborg är som exempel en mycket vidsträckt kommun där resorna är långa redan inom kommunen och många har långt till service. Med det nya samarbetet strävar man till att förbättra tillgängligheten för alla färdtjänståkare, att göra servicen lätt att använda, på lika villkor för alla.      

För mera information klicka här.


Projektets preliminära tidtabell:

-på våren 2019 godkänns direktiven enskilt i kommunerna

-på våren upphandlas en förmedlingstjänst som administrerar beställningarna på färdtjänst

-på sommaren upphandlas färdtjänsten enligt Lag om service och stöd på grund av handikapp och enligt Socialvårdslagen

-på hösten provkörs tjänsten tillsammans med frivilliga utvecklarklienter

-i slutet av året börjar användarna överföras till den nya tjänsten.

-sommaren 2020 strävar man till att övergången skall vara klar.

Läs mera om förnyelsen av färdtjänsterna här.

Vårhälsningar,

Handikappservice


27.03.2019 / Petra Louhimies

Snart blir det semestertider och vi söker vikarier. Kom med och jobba i vårt glada gäng!

Vi söker semestervikarier som är intresserade av vårdarbete.Är du närvårdare, sjukskötare, eller studerande inom vårdbranschen, anta utmaningen och tag kontakt!

Tilläggsinformation får du direkt från enheterna:

Vård i hemmet Ekenäs, Karis och Pojo område,
Minna Yli-Tainio tfn 019-289 3361

Serviceboende-enhet Lyckebo och Mariahemmet,
Sirpa Korpimäki tfn 019-289 3313

Serviceboende-enhet Villa Anemone,
Bernadetta Stenström tfn 019-289 3656

HVC bäddavdelning,
Susann Allén tfn 019-289 3068


8.02.2019 / Petra Louhimies

Mitt hem i Raseborg -tillställningen den 13.2 inhiberas pga för få deltagare. Tillställningen var ett led i #Påhemvägen som är ett partnerskapsprojekt med bland annat FDUV, Kehitysvammaliitto och ARA, där Raseborg är en av pilotkommunerna. En liknande tillställning, med lite annat koncept kommer att ordnas den 7.3.2019.

Alla som har fått inbjudan till den tillställningen som skulle ha ordnats den 13.2 kommer att få en ny inbjudan. Om du inte fått inbjudan men skulle vara intresserad av att delta, kontakta då handikappservice i Raseborg: handikappservice@raseborg.fi eller per telefon 044-7446614.

Mera info om projektet hittar du bland annat på:  https://www.ara.fi/sv-FI/Programmen/pahemvagen samt på FDUV:S och Kehitysvammaliittos hemsida.


5.02.2019 / Petra Louhimies

Är ni intresserade av att fungera som stödfamilj? Kom med på vår utbildning! En utbildning kommer att ordnas hösten 2019.

Som stödfamilj tar ni emot barn i ert hem ett eller två veckoslut per månad. På det här sättet kan ni fungera som trygga vuxna i barnens liv.

Mera information fås av:

Johanna Österlund
Familjearbetare
Tfn 019 289 2229
johanna.osterlund@raseborg.fi

Elisabeth Grönroos
Socialarbetare
Tfn 019 289 2269
elisabeth.gronroos@raseborg.fi


4.02.2019 / Petra Louhimies

Jourhjälpen 116 117 betjänar hela HUS-området från och med början av år 2019. Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du uppsöker HUS jourpolikliniker. På numret kan du också be om råd och vårdanvisningar vid plötsliga hälsoproblem.

När den egna hälsostationen är stängd får du vid plötsliga hälsoproblem hjälp via Jourhjälpen på numret 116 117. Hälsovårdspersonal bedömer vårdbehovet per telefon, och vägleder till rätt vårdplats och/eller ger råd i egenvård. Tjänsten ger också råd och handleder i frågor som gäller barn. Jourhjälpen är tillgänglig alla dagar dygnet runt. Det kostar inget att ringa.

När din egen hälsostation är öppen får du vid plötsliga hälsoproblem hjälp genom att kontakta hälsostationen per telefon. Via Jourhjälpen kan man inte boka tid på hälsostation.

Hälsostationerna i Raseborg nås per telefon under vardagar kl 8-16 på numret 019-289 3000

Vid icke-brådskande ärenden ska du inte kontakta Jourhjälpen, utan din egen hälsostation. Icke brådskande ärenden är till exempel förnyande av recept eller förfrågan om resultat på laboratorie- och röntgenundersökningar utan plötslig försämring i hälsotillståndet.

I livshotande situationer ska man ringa nödnumret 112. Situationer som kräver att man omedelbart ringer nödnumret är till exempel kraftiga bröstsmärtor, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet och förlamningssymptom.

För mera information: www.hus.fi/jourhjalp


23.11.2018 / Petra Louhimies

Från och med 2.11.2015 finns endast en jourmottagning i Raseborg. Den finns på Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9.

Jourvård innebär omedelbar bedömning och vård av plötsligt insjuknande, skada eller försämring av en kronisk sjukdom. Det är en sådan situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.


Vid livshotande situationer – ring 112

Livshotande situationer kan vara
– medvetslöshet
– patienten har slutat andas, patienten går inte att väcka
– förlamningssymptom
– kraftig andnöd, patienten kan inte prata eller pratar bara enstaka ord
– kraftig bröstsmärta och dessutom kallsvettningar och kraftlöshet
– krampanfall som inte går över
– blödningar förorsakade av stora skador
– skador mot huvudet
– trafikolyckor (hög fart, över 60 km/timme)
– fall från hög höjd (två gånger egen längd)

Är situationen akut men inte livshotande, ring 019-289 3000 vardagar mellan kl 8-16 och välj alternativet “akut”, övriga tider ring jourhjälp 116 117.


Till dessa situationer kan till exempel räknas:
– bröstsmärtor eller fortgående rytmstörningar
– en ung person eller person i arbetsför ålder som snabbt blir i dåligt allmäntillstånd
– skador, sår som blöder mycket, benbrott i fel ställning
– försämrad syn som beror på ansiktsskador
– nedsatt medvetandenivå
– plötslig förvirring, otydligt tal
– plötsig huvudvärk, synstörningar
– plötslig andnöd, patienten kan prata meningar
– plötslig kraftig eller tilltagande buksmärta
– plötslig kraftig ryggsmärta

Dessutom kräver följande symptom akut vård:
– övre luftvägsinfektioner med hög feber, misstanke om angina
– fjärde dagen med feber över 38˚C
– magsjuka, men hos vuxna enbart om man inte får tillräckligt vätska i sig eller om man har någon belastande grundsjukdom
– kraftig öronvärk
– långvarig näsblödning
– sår, muskelförsträckning, skada orsakad av stor kraft
– misstanke om fraktur i armar eller ben
– plötsligt uppkommen ögoninflammation
– urinvägsinfektion med feber och/eller försämrat allmän tillstånd, urinstopp
– stor gynekologisk blödning
– yrsel, nedsatt allmäntillstånd hos äldre
– omfattande allergisk reaktion med utslag
– större inflammation på huden
– svår ångest, hallucinationer, andra psykiska störningar

Anmälning
Då du anmäler dig på jouren gör en sjukskötare en bedömning av ditt vårdbehov och skyndsamhetsgraden. Bedömningen görs på basen av dina symptom och ditt allmänna mående.
Efter anmälningen styrs du antingen till en väntsal eller till ett observationsrum. Du vårdas sedan i enlighet med dina behov, på sjukskötarens och/eller läkarens mottagning.
Om dina symtom inte kräver jourmässig vård kan sjukskötaren ge dig instruktioner om vård hemma. Du kan också hänvisas till en mottagning vid din egen hälsostation under tjänstetid.

Undersökningar och åtgärder
En del undersökningar kan utföras redan innan du träffar läkaren, t.ex. urinprov, blodtrycksmätning och hjärtfilm.
Du är eventuellt tvungen att vänta på de laboratorie-, röntgen- och andra undersökningar som läkaren ordinerar. Det tar också tid innan undersökningsresultaten är färdiga. Då undersökningsresultaten kommit berättar läkaren om resultaten och beslutar om fortsatt behandling.
Väntetiden är vårdtid, under vilken man uppföljer ditt tillstånd. Om ditt tillstånd ändrar medan du väntar ska du meddela vårdpersonalen.

Fortsatt vård
Du får åka hem om dina symtom tillåter det. Du får eventuellt recept för läkemedelsbehandling.
Under uppföljningen hemma kan dina symtom ändra och därför kan du behöva ta kontakt på nytt.
Om dina symtom kräver sjukhusvård överförs du till en vårdavdelning eller till en annan vårdenhet.

Vid icke akuta ärenden, ring tfn 019-289 3000, vardagar kl. 8-16.