Hälsovårdscentral 

Raseborg har en hälsovårdscentral med tre hälsostationer; Karis, Pojo och Ekenäs.

Information om influensavaccinering kommer vecka 43!