Sanering av Gästerbyvägens bro

Sanering av Gästerbyvägens bro

2.11.2023 / Carina Nyholm

I Fiskars pågår saneringen av Gästerbyvägens bro. Brons räcken och andra konstruktioner i anslutning till bron förnyas.

Hela bro-området är en byggarbetsplats och bron får under inga omständigheter användas, även om det inte pågår något byggarbete på platsen.

Vi beklagar de olägenheter som det förorsakar de boende och aktörer i området.


13.10.2023 / Barbro Österman

Tekniska centralen informerar

Sanering av Stenåkersvägen har planerats under sommaren 2023 och är planerad att utföras under tiden 16.10 – 31.12.2023. Saneringen omfattar förnyande av vägbanan samt slingan och parkeringsområdet vid daghemmet. Lättrafikleden byggs ut till banvallens lätta trafikled på Stenåkersvägens sydsida.

Trafiken till gårdarna kommer som regel att förlöpa så gott som normalt under saneringen, men vid behov med hjälp av tillfälliga trafikarrangemang.

De praktiska arrangemangen på arbetsplatsen sköts av entreprenören Ralf Jung Ab, Robin Metsola.

Karta över sanering av Stenåkersvägen som utförs under hösten 2023.

14.06.2023 / Carina Nyholm

Ekenäs högstadieskolas tillverkningskök sanerades i sin helhet. Köket förstorades med en tillbyggnad på 128 m2. Planeringen startade i augusti 2021. Byggstarten skedde i juni 2022. Saneringen och tillbyggnaden var klar i början av juni 2023. Hela maskinparken förnyades. Köket producerar ca. 500-700 portioner per dag i dagsläge. Kapacitet finns att utöka portionsantalet. Ett nytt ventilationsutrymme byggdes på tillbyggnadens tak med värmeåtervinning.