Skillnadsgatans sanering

Skillnadsgatans sanering

15.05.2024 / Annika Blomberg

Raseborgs stad och Raseborgs vatten har idag 15.5.2024 påbörjat saneringen av gatan och ledningsnätet på Skillnadsgatan i Ekenäs centrum. Arbetet kommer att orsaka störningar i trafiken. Vi beklagar störningar som saneringen medför i området.

Arbetet påbörjas från korsningen Stationsvägen/Skillnadsgatan till korsningen Björknäsgatan/Drottninggatan och fortsätter sedan norrut på Björknäsgatan till Ystadsgatans korsning.