Handelshamnen, ändring av detaljplan (ny process), planprojekt 7727