Det preliminära ekonomiska resultatet för 2020 är positivt

Det preliminära ekonomiska resultatet för 2020 är positivt

17.02.2021 / Petra Louhimies

Raseborgs preliminära resultat för 2020 presenterades idag av stadsstyrelsens presidium, stadsdirektören och ekonomichefen på ett virtuellt presstillfälle.  

Ekonomichef Jeanette Bäckström presenterade det preliminära resultatet och kunde berätta att resultatet för 2020 visar ett överskott på ca. 9,9 miljoner euro.

Du kan bekanta dig med hela presentationen här:

Presentation, preliminärt resultat 17.2.2021

Ladda nerVisa

– Glädjande är att vi nu når den lägsta nivån av kumulativa underskottet, 1,3 miljoner euro, som vi haft under Raseborgs tid, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls.
– Vi har fått mer statsandelar och skatteinkomster än beräknat och så har också staden gjort ett bättre resultat än vad som budgeterats.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist håller med:
– Läget såg ju minst sagt dystert ut i mars men nu kan man nog vara nöjd, även om vi fått statsandelar har vi också kunnat effektivera verksamheten och är på väg i rätt riktning.

– Det är lätt att hålla med och vara nöjd, säger stadsstyrelsens första vice ordförande Mats Lagerstam och fortsätter
– Att lånestocken minskat är ett steg i rätt riktning och jag är personligen nöjd över att köpet av Knipnäs gick igenom. Dessutom nettoinvesteringarna i bland annat Fokushuset, Svartå skolbyggnaden och trafiklederna gläder mig.

– Det är betydligt lättare att andas när vi gör ett sådant här resultat och när underskottet minskar, säger också stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm.
– Vi är inte i mål ännu och måste fortsätta arbeta målmedvetet för att förbättra ekonomin. Det som också gläder mig är att vår nettoinflyttning 2020 var positiv, + 129 personer!

På bild övre raden fr.v. stadsdirektör Ragnar Lundqvist och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, andra raden fr.v. stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm journalist Kai Jauhiainen från tidningen Länsi-Uusimaa och till höger ekonomichef Jeanette Bäckström.

5.02.2019 / Petra Louhimies

På en presskonferens 27.11.2018 presenterade stadskamrer Thomas Karlsson och stadsstyrelsens ordförande Anders Walls Raseborgs stads budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021. Budgeten ska behandlas i stadsfullmäktige 10.12.2018.

På plats fanns också stadsdirektör Ragnar Lundqvist och stadsstyrelsens vice ordföranden Mats Lagerstam och Anita Westerholm.

Budgetförslaget för år 2019 visar ett överskott för räkenskapsperioden om 1,35 miljoner euro. Stadens investeringsbudget för år 2019 är netto 11,1 miljoner euro, varav 4,8 miljoner euro är anvisade för byggnader och 6,3 miljoner euro för infrastruktur. Därtill investerar Raseborgs Vatten för 2,2 miljoner euro. Skatteintäkterna räknas uppgå till 119 miljoner euro för år 2019.

Enligt stadsstyrelsens ordförande Anders Walls finns det mycket ”smått och gott” i budgeten men också större investeringar och projekt värda att nämnas. Ett exempel från bildningssektorn är JOPO-klassen som fortsätter sin verksamhet.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist påpekade att resultatet nu och nästa år är på en acceptabel nivå och att trenden pekar uppåt. Enligt stadsstyrelsens andra vice ordförande Anita Westerholm krävs ändå att staden fortsätter effektivera och modernisera sig för att nå bättre resultat.

Första vice ordförande Mats Lagerstam ville till sist rikta ett tack till tjänstemän och nämnderna som behandlat budgetärenden effektivt och gjort ett bra jobb.