Utvärdering av småbarnspedagogiken våren 2024

Utvärdering av småbarnspedagogiken våren 2024

18.06.2024 / Anne-Marie Brandtberg

I vår årliga utvärdering fokuserade vi i år på hur vårdnadshavarna upplever att basfärdigheterna inom småbarnspedagogiken (hygien, vila, matfostran och på- och avklädning) förverkligas samt hur jämlikhet och jämställdhet förverkligas på enheterna. Svaren på enkäten används sedan som en grund för förändrings- och utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken.

Utvärdering av småbarnspedagogiken våren 2024

Ladda nerVisa

14.05.2024 / Anne-Marie Brandtberg

Karis området:
Kila daghem – öppet
Labyrintens daghem – öppet
Daghemmet Karusellen – öppet
Svartå daghem – stängt 1-28.7.2024
Solbacka daghem – öppet
Lövkulla gruppfamiljedaghem – stängt 1-28.7.2024
Nalle ryhmis – stängt 24.6 – 28.7.2024

Pojo området:
Fiskars daghem – stängt 1-28.7.2024
Pojo daghem – öppet
Knattebo gruppfamiljedaghem – öppet
Billnäs daghem – stängt 24.6 – 28.7.2024

Ekenäs området:
Bromarv daghem – stängt 1.7 -4.8.2024
Solglimtens daghem – öppet | Snicknäs flyttar till Solglimtens daghem veckorna 26 – 31
Langansböle daghem – öppet
Båssaboda daghem – stängt 1-28.7.2024
Skogsgläntans daghem – öppet
Mäntykoto daghem – öppet | Röllit stängt 2.6 – 12.8.2024 och Myttyset stängt 23.6 – 5.8.2024
Rasebo daghem – öppet
Tunabo daghem – stängt 24.6 – 28.7.2024
Björkebo daghem – öppet
Österbo daghem – 1-28.7.2024


6.05.2024 / Anne-Marie Brandtberg

Klientavgifterna för småbarnspedagogik stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på bildningsnämndens beslut.

Avgiften för småbarnspedagogik räknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta avgiften är 311 euro per månad och den lägsta 30 euro. Om samma familj har flera än ett barn i småbarnspedagogik som ordnas av kommunen, är klientavgiften för det följande barnet i åldersföljden som har småbarnspedagogik på heltid högst 40% av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn utgör avgiften högst 20% av avgiften för det yngsta barnet. Vid fastställandet av avgiften för familjens övriga barn förutom det yngsta används som grund för fastställandet det yngsta barnets beräknade klientavgift för småbarnspedagogik på heltid.

Inkomstgränser från 1.8.2024:

Familjens storlek/personerAvgift från 30€, inkomsterna minstAvgiftsprocentAvgift 311€, om inkomsterna är större än
24 34610,76 968
35 52510,78 147
46 23610,78 858
56 94710,79 569
67 65610,710 278

Om familjen består av fler än 6 personer, höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 275 euro för följande minderårigt barn i familjen.

Klientavgift från 1.8.2024

Ladda nerVisa

15.04.2024 / Anne-Marie Brandtberg

Raseborgs stads småbarnspedagogik övergår till CGI Vesa tjänsten. CGI Vesa är en elektronisk service för småbarnspedagogiken som används via en webbportal. För att kunna använda sig av tjänsten bör man ha personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

I Vesa kan vårdnadshavarna ansöka om plats inom småbarnspedagogik och förskola, anmäla vårdtider, lämna in inkomstuppgifter mm. Vårdnadshavarna kan följa med ansökningsprocessen i Vesa. Besluten blir synliga genast i Vesa och Suomi.fi tjänsterna. Besluten kan också sändas hem per post ifall så önskas.

Barnens vårdtimmar följs upp genom att personalen stämplar in och ut barnen med CGI Vesa appen.

När ditt barn är kund inom småbarnspedagogiken kan du:

  • skicka ansökan till småbarnspedagogik och förskola
  • skicka in inkomstutredning för klientavgift inom småbarnspedagogik
  • få beslut om plats inom småbarnspedagogik och förskola i Vesa tjänsten – OBS! på besluten syns inte avdelning utan enbart dagvårdsenhet
  • få beslut om klientavgift och granskning av klientavgifter i Vesa tjänsten
  • anmäla barnets vårdtider – tas i bruk i ett senare skede under våren, information om detta ges då det blir aktuellt
  • tillägga information om barnets allergi- och specialdiet
  • ge tillåtelse till lov inom småbarnspedagogiken (t.ex. publiceringslov)
  • uppdatera egna och reservavhämtarens kontaktuppgifter

Ansökan om småbarnspedagogik och förskola görs i första hand elektroniskt HÄR.

OBS! Ifall vårdnadshavaren redan har ansökt och fått beslut om förskoleplats men behöver ansöka om kompletterande småbarnspedagogik, bör ansökan göras på pappersblankett som fås från bildningskansliet, dagvårdsenheterna eller alternativt kan skrivas ut från stadens hemsida.


Vårdtimmar i CGI Vesa

Vårdtimmar som gäller för enbart småbarnspedagogik (barn i åldern 0 – 5 år och då ett förskolebarn inte har förskola till exempel sommarmånaderna).

Vårdtid per vecka/månad:
11-21h/vecka – motsvarar 88h/månad (60% av månadsavgiften för heltid)
21-26h/vecka – motsvarar 110h/månad (70% av månadsavgiften för heltid)
26-37h/vecka – motsvarar 150h/månad (80% av månadsavgiften för heltid)
över 36h/vecka – motsvarar 210h/månad (100% av månadsavgiften för heltid)

Vårdtimmar för kompletterande småbarnspedagogik (förskolebarn). Förskoleundervisningen följer de av
bildningsnämnden fastslagna förskole tiderna. Vårdtimmarna nedan gäller för den period då barnet har
förskola. OBS! Förskole tiden 4h/dag är inräknat i veckotimmarna.

Vårdtid per vecka/månad:
20-31h/vecka – motsvarar 44h/månad (20% av månadsavgiften för heltid)
31-41h/vecka – 88h/månad (60% av månadsavgiften för heltid)
41-46h/vecka – 110h/månad (70% av månadsavgiften för heltid)
46-56h/vecka – 150h/månad (80% av månadsavgiften för heltid)

Den valda tiden kan fördelas enligt familjens behov så att den används dagligen eller under enbart
några dagar i veckan.


Vid frågor vänligen kontakta kansliet per e-post: smabarnspedagogik@raseborg.fi eller per telefon till servicesekreteraren eller serviceplanerarna.


11.03.2024 / Anne-Marie Brandtberg

Skabbsmitta har varit aktuellt i offentligheten under den senaste tiden. Välfärdsområdet har förmedlat information om skabb till vårdnadshavare till daghemsbarn och skolelever i Raseborg.

Vad är skabb?

Skabb orsakas av ett mycket litet (ca 0,4 mm) skabbdjur som gräver ner sig i hudens hornlager och bildar en några millimeter lång gång. Skabbdjur klarar sig 48–72 timmar utanför människokroppen.

Skabb smittar genom hudkontakt och till exempel via gemensamma sängkläder. Skabb smittar vanligen i familjekretsen och i parrelationer. Skabb smittar mer sällan mellan nära lekkamrater och på daghemmet.

Om ditt barn i daghemsåldern har konstaterats ha skabbsmitta ber vi dig meddela detta till daghemmet. Om det är två eller flera skabbsmittor i daghemsgruppen ges ett meddelande om skabb och anvisningar till hemmen för alla barn i gruppen.

Det är mycket sällsynt att skabb sprids i större utsträckning i skolorna. Det är bra att anmäla skabb hos ett barn i skolåldern till sådana kamratfamiljer som barnet har nära kontakt med, t.ex. som barnet övernattar hos eller leker/har hobbyer tillsammans med där man har fysisk kontakt.

Skabb är inte farligt, men det är en obehaglig upplevelse. Du blir av med skabben när du följer anvisningarna nedan.

Symtom på skabb

Det vanligaste symtomet på skabb är klåda. Kraftig klåda förekommer särskilt på kvällar och nätter. På huden finns små vätskefyllda blåsor, knottror och rivmärken, vanligtvis mellan fingrarna, på handlederna, på underarmens främre yta, armhålorna, nedre delen av buken, vristerna och genitalområdet. Barn över 5 år har mycket sällan skabb i ansiktet.

Den som smittas av skabb för första gången får symtom 3–8 veckor efter smittan. Om det tidigare har förekommit skabbsmitta kan symtomen börja redan inom 1–4 dagar efter exponeringen. Klåda i samband med skabb fortsätter ofta i upp till 4 veckor även efter en framgångsrik behandling.

Hur behandlas skabb?

Som egenvård kan man behandla skabb med en läkemedelsbehandlingskräm (5 % permetrin) som finns receptfritt på apoteket. En krämtub på 30 g räcker för att behandla hela kroppen hos vuxna och barn över 12 år.

Alla som bor i samma hushåll samt personer i nära umgänge, såsom i parrelationer, ska behandlas samtidigt. Om barnet har flera hem ska familjemedlemmarna i alla hem behandlas samtidigt.

Behandlingen görs två gånger för varje person, även för symtomfria personer. En paus på 7–10 dygn hålls mellan behandlingarna. Barnet kan gå till daghemmet dagen efter den första behandlingen.

Hemmet städas dagen efter båda behandlingarna. Det är viktigt att man städar noggrant, det räcker inte enbart med läkemedelsbehandling. Se separata anvisningar för städning här.

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

Kontakta hälso- och sjukvården om skabbsmittan orsakar svåra symtom, om utslagen är inflammerade, om egenvård inte har hjälpt eller om du är osäker på skabbdiagnosen. Läkare kan också ordinera läkemedelsbehandling med tabletter och andra krämbehandlingar mot skabb.


21.12.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbad är 821.1.2024. Ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn i åldern 35 år vid fyra olika daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Karis vid Solbacka daghem och språkbad för finska barn som lär sig svenska vid Kila daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs vid Rasebo daghem och vid Mäntykoto daghem.

Ansökan görs i första hand elektroniskt via denna länk. Skriv in i ansökan under tilläggsuppgifter att ni ansöker till språkbad.

Mera information om språkbad finns här.


20.12.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till förskoleundervisningen i Raseborgs stad är 8-21.1.2024.

Förskoleansökan görs i första hand elektroniskt via följande länk:
Ansökan till förskoleundervisning

OBS! För förskoleelever som ska börja i Svartå skola eller Bromarv skola finns en skild blankett som fås av skolans rektor.

Om ert barn är i behov av småbarnspedagogik utöver förskolan så bör två skilda ansökningar göras. En där man ansöker om förskola och en för småbarnspedagogik.

Brev till blivande förskolebarns vårdnadshavare

Ladda nerVisa

Välkommen till förskolan

Ladda nerVisa

1.12.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Höstterminen 2024: 13.8 – 20.12.2024

Höstlov: 17 – 18.10.2024
Jullov: 21.12.2024 – 6.1.2025

Vårterminen 2025: 7.1 – 31.5.2025

Sportlov: 17 – 21.2.2025
Påsk: 18 – 21.4.2025
Kristi himmelfärdsdag: 29.5.2025

Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen den 30.5.2025.


1.06.2023 / Anne-Marie Brandtberg


I vår årliga utvärdering av den småbarnspedagogiska verksamheten har vi i år valt att fokusera på hur
vårdnadshavare ser på jämställdhet och jämlikhet, lärmiljön och utomhusaktiviteter. Svaren på frågorna
gällande jämställdhet och jämlikhet kommer även att användas som kartläggningsmaterial i vårt arbete
med att uppgöra jämställdhets- och jämlikhetsplaner på daghem (i enlighet med lagstiftning: Lag om
jämställdhet mellan kvinnor och män 609/1986; Diskrimineringslag 1325/2014).

Läs mer här:

Vårdnadshavarnas utvärdering våren 2023

Ladda nerVisa

25.05.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Varje barn har rätt till kulturfostran

Raseborgs stad bjuder årligen på kulturupplevelser för varje barn i Raseborg, från daghemmet vidare genom hela grundskolan. Målet är att aktivera barn och unga samt att presentera möjligheter som konst och kultur kan erbjuda dem. De kompletterande programmen i planen för kulturfostran är förankrade i småbarnspedagogikens och den grundläggande undervisningens läroplaner. Samtidigt för de med sig variation i vardagen. Kultur är till för alla!

Läs mer: https://www.raseborg.fi/barn-unga-och-utbildning/dagvard-forskola/planer/


16.02.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Som ett led i vårt systematiska utvärderings och utvecklingsarbete inom småbarnspedagogiken i Raseborg gör vi två gånger i året (hösten & våren) en förfrågan ”Barnets start” till vårdnadshavarna gällande hur de upplevt att barnets början inom småbarnspedagogiken varit.

Enkätresultaten visar på att vårdnadshavarna upplever att bemötandet och början inom småbarnspedagogiken i de flesta fallen fungerat väl, mycket tack vare vår professionella personal.

Kommentarer från enkäten:

”Tack för ett fint mottagande av barn och föräldrar. Vårt barn trivs väldigt bra och känner sig tryggt”

”Personalen är super”

Inom småbarnspedagogiken i Raseborg ser vi barnets start som betydelsefull under vilken personalen har möjlighet att lära känna både barnet och familjen. Då inleds fostringssamarbetet inom vilket föräldrarna och personalen samarbetar för barnets trygghet, fostran, utveckling och lärande hemma och på daghemmet/ familjedagvården.

Samarbetet börjar även tidigare, redan då vårdnadshavarna funderar på att ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken, och för oss är det viktigt att även den processen fungerar väl. Enkätdelen som riktar sig till kansliet visar på att de flesta vårdnadshavarna fått ett vänligt bemötande.

Saker som visar på utvecklingsbehov riktar sig främst till när barn börjar under semestertider och presentation av personal utöver den egna barngruppen samt information gällande dagvårdsenheter, ansökningsprocessen och klientavgifter.

Tack till alla vårdnadshavare som genom att svara hjälper oss i vårt utvecklingsarbete!

Barnets vardag-start

Ladda nerVisa

20.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Klientavgifterna för småbarnspedagogik stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på bildningsnämndens beslut.

Den högsta avgiften är 295 euro per månad och den lägsta 28 euro. Från och med den 1.3.2023 höjs inkomstgränserna. Läs mer här.


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Året innan läroplikten börjar ska barnet delta i förskoleundervisning som varar ett år eller alternativt i annan verksamhet som uppfyller förskolans målsättning. Vårdnadshavarna ansvarar för barnets deltagande.

Ansökan görs i första hand elektroniskt.
Elektronisk ansökan till förskola

Ifall barnet behöver småbarnspedagogik utöver förskolan ska en ansökan om detta göras i samband med ansökan till förkolan.
OSB! Ifall ansökan görs elektroniskt krävs två skilda ansökningar per barn (förskoleansökan och ansökan till småbarnspedagogik).
Vårdtimmar utöver förskolan:
max. 44h/månad (halvdagsvård)
max. 88h/månad (halvdagsvård)
max. 110h/månad (heldagsvård)
max. 150h/månad (heldagsvård)

Daghemsföreståndarna för respektive daghem svarar gärna på frågor gällande förskoleundervisningen.

För elever i förskoleundervisningen ordnas transport från hemmet till närförskolan och från närförskolan till hemmet, ifall resan är 3 km eller mer. Läs mer här. Anhållan om avgiftsfri eller avgiftsbelagd förskoletransport görs på en skild blankett. Barnet har inte rätt till förskoletransport till och från småbarnspedagogiken.


18.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Ansökningstiden till språkbadet är 23.1 – 5.2.2023. Ansökningstiden förlängs ifall lediga platser kvarstår efter utgången av ansökningstiden.

I Raseborg finns språkbadsgrupper inom småbarnspedagogiken för barn 3-5 år på tre olika daghem.

Språkbad för finska barn som lär sig svenska ordnas i Karis på Kila daghem.

Språkbad för svenska barn som lär sig finska ordnas i Ekenäs på Rasebo daghem och i Karis på Solbacka daghem. Läs mer här.

Ansökan görs i första hand elektroniskt. Skriv in Språkbad i tilläggsuppgifter.
Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik


16.01.2023 / Anne-Marie Brandtberg

Höstterminen 2023

Tisdag 15.8.2023 – fredag 22.12.2023
Höstlov 19-20.10.2023
Jullov 23.12.2023 – 7.1.2024

Vårterminen 2024

Måndag 8.1.2024 – lördag 1.6.2024
Sportlov 19-23.2.2024
Påsklov 29.3-1.4.2024
Kristi himmelsfärdsdag 9.5.2024

Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen 31.5.2024.


10.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raseborg deltar enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut i försöket med tvåårig förskoleundervisning för barn födda 2016 och 2017.

Enligt försökslagen (1046/2020) valdes genom slumpmässigt urval de kommuner som deltar i försöket, sammanlagt 105 kommuner.

Undervisnings- och kulturministeriet har också fastställt genom att slumpmässigt lotta ut de verksamhetsställen som ska ordna tvåårig förskoleundervisning. Eftersom det är frågan om ett försök kunde kommunerna inte själva ansöka om att delta. På den tvååriga förskoleundervisningen tillämpas vad som föreskrivs om sådan förskoleundervisning som avses i 26 a § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998).

På basen av kommunens storlek har de valt ut ett visst antal försöksverksamhetsställen. Det är bara de som deltar i försöksgruppen som erbjuds avgiftsfri förskoleundervisning 4h/dag. Alla familjer har fått ett brev där det står om barnet hör till försöks- eller kontrollgruppen. De som har fått brev om att barnet hör till försöksgruppen, bör ansöka om förskoleplats om man vill att barnet inleder den tvååriga förskoleundervisningen. Försökskommunen fattar ett beslut om antagning av barnet till tvåårig förskoleundervisning som ordnas vid försöksverksamhetsstället. Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt de barn som hör till respektive grupp, vilket betyder att det inte går att söka om plats till försöksgruppen som är avgiftsfri 4h/dag om barnet går på ett daghem som inte är med i försöket.

De daghem som deltar i försöket är:
– Labyrintens daghem
– Langansböle daghem
– Mäntykoto daghem
– Skogsgläntans daghem
– Svartå daghem

Raseborgs övriga daghem hör till kontrollgruppen.

Försöket med tvåårig förskoleundervisning följs upp och utvärderas genom ett forskningsprojekt. Syftet med uppföljningsundersökningen är att utvärdera försöksverksamheten genom att jämföra försöks- och kontrollgruppen.

Om barnet tillhör kontrollgruppen innebär det inga förändringar i barnets vardag och verksamheten fortsätter så som förut.

Inför försöket med tvåårig förskoleundervisning utarbetas en ny lokal läroplan för detta försök. I läroplanen fäster man uppmärksamhet vid de yngre barnen som deltar i försöket och i pedagogiken utgår man bl.a. från barnet, leken och ett undersökande arbetssätt. För barnens kunnande fastställs inga mål, utan i den tvååriga förskoleundervisningen får varje barn lära sig i sin egen takt.

Då förskoleundervisningen ordnas under två år får lärarna bättre möjligheter än tidigare att långsiktigt fokusera på aktiviteter och verksamhet som motsvarar förskoleundervisningens mål samt på att utveckla verksamheten.

Syftet med den tvååriga förskoleundervisningen är att:
– stärka jämlikheten i utbildningen
– utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag
– utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen
– utreda familjernas serviceval
– få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla


6.05.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Sommaren 2021 kommer daghemmen inom Raseborg att ha öppet/stängt enligt följande:

Mäntykoto daghem (skiftesvård)
Röllit
Öppet
Stängt 7.6 – 15.8.2021
Rasebo daghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Skogsgläntans daghemÖppet
Båssaboda daghemStängt 5.7 – 1.8.2021
Tunabo daghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Björkebo daghemÖppet
Österbo daghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Langansböle daghemÖppet
Solglimtens daghem
Snicknäs
Stängt 28.6 – 1.8.2021
Öppet
Bromarv daghemStängt 5.7 – 1.8.2021
Labyrintens daghemÖppet
KarusellenStängt 5- 25.7.2021
Kila daghem
Klockars
Öppet
Stängt 5.7 – 1.8.2021
Svartå daghem (Mustio)
Trollungarna
Öppet
Stängt 1.7 – 1.8.2021
Solbacka daghemÖppet
Nalle gruppfamiljedaghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Lövkulla gruppfamiljedaghemStängt 28.6 – 1.8.2021
Pojo daghemÖppet
Billnäs daghemStängt 24.6 – 1.8.2021
Fiskars daghemStängt 24.6 – 1.8.2021
Knattebo gruppfamiljedaghemStängt 5.7 – 1.8.2021


16.04.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik ändrar från och med den 1.8.2021.

Den högsta avgiften är 288 euro per månad och den lägsta 27 euro. Avgiften för det andra barnet är 40% av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 115 euro per månad. För de följande barnen är avgiften 20% av avgiften för det yngsta barnet.

Inkomstgränser:

Familjens storlek
antal personer
Inkomstgräns
€/månad
Avgift från 27€,
inkomsterna minst
Avgift 288€, om
inkomsterna är större än
22 7983 0505 485
33 6103 8626 297
44 0994 3516 786
54 5884 8407 275
65 0755 3277 762

En avgift som är mindre än 27€ uppbärs inte.


29.01.2021 / Anne-Marie Brandtberg

Raseborgs kommun har valts ut att delta i ett försök med tvåårig förskoleundervisning. Målet är att försöket genomförs från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024. I försöket deltar barnen i förskoleundervisning under två år innan skolstarten. Med andra ord börjar barnen i förskolan när de är cirka fem år gamla.

Det är ännu oklart vilka enheter inom småbarnspedagogiken som väljs ut att delta i försöket och vilka som fungerar som kontrollgrupper. Beslutet om försöksenheterna fattas av Undervisnings- och kulturministeriet senare på våren. Kommunen har inga närmare uppgifter om när detta kommer att ske. Vi meddelar vårdnadshavarna så fort vi får veta mera.

Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och utreda familjernas serviceval samt att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Om det egna barnets enhet för småbarnspedagogik väljs ut att delta i försöket ska familjen ännu därefter ansöka om en plats i förskoleundervisningen. Familjerna till 5-åringar har också rätt att tacka nej till försöket. I detta fall fortsätter barnet inom småbarnspedagogiken som vanligt.

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen informerar även familjerna om försöket.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 20.1.2021