Julhälsningar från Raseborgs stad

Julhälsningar från Raseborgs stad

21.12.2023 / Barbro Österman

Raseborgs stad har som tradition att understöda en verksamhet som bedriver ett välgörande ändamål i stället för att skicka julhälsningar. Stadens ledningsgrupp har beslutat att årets donation riktas till DUV i Västnyland och Kimitonejden r.f.

DUV i Västnyland och Kimitonejden är en aktiv förening som arrangerar fritidsverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreningen strävar till att stödja dem och möjliggöra full delaktighet i samhället och dess funktioner. Föreningen har idag ca 270 medlemmar på ett område som sträcker sig mellan Hangö, Raseborg, Ingå, Virkby och Kimitonejden.

Raseborgs stad önskar alla invånare God Jul och Gott Nytt År!