Gamla stadshuset, ändring av detaljplan , planprojekt 7714