Rosk ’n Roll meddelar: Finländarna skulle kunna sortera farligt avfall bättre