Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets ledningsnät