Miljö- och byggnadsnämnden

Uppmaning att koka hushållsvatten i området Dragsvik-Langansböle-Horsbäck