Revideringen av naturvårdslagstiftningen inleds med ett samråd med allmänheten