Jordmån och vatten diskuterades livligt vid Vattenhushållningskvällen