Åtgärdsplanen för att minska näringsbelastning från Raseborgsån blev färdig