Miljöministeriet och Miljöindustrin och -tjänster YTP rf. informerar: Återvinn spilloljan