Fiskvägen i Billnäs är klar – vid taklagsfesten såg man redan hoppfullt framåt