Ett år sedan övergångsperiodens slut, men avloppssystemet är ännu inte förnyat?