Malmkulla affärsområde, detaljplaneändring, planprojekt 7782