Rävnäs-Kursand, ändring av detaljplan, planprojekt 7803