Seminarieparken, detaljplaneändring, planprojekt 7798