Björknäsgatan 29-39, detaljplanändring, planprojekt 7780