Stationsvägen 2, ändring av detaljplan, planprojekt 7775