Bäljars datacenterområde, detaljplan, planprojekt 7764