RV 25 trafikområde på avsnittet Ekerövägen-Mekanikervägen, Upphävande av detaljplan, planprojekt 7732