Läpp affärsområde, östra delen, ändring av detaljplan, planprojekt 7713