Ändring och utvidgning av stranddetaljplan för Tenala, planprojekt 7007