Stadsfullmäktigemöten (video)

Stadsfullmäktigemötena spelas in och läggs upp på denna sida efter mötet.