Avgifter

Pris från och med 1.1.2013 (mvs ändrad) Alla priser inklusive mvs 10%.

Meddelande till invånare: Utgående vatten från Ekerö vattentag i Ekenäs följer inte kvalitetsrekommendationerna. Användare i Dragsvik-Langansböle-Horsbäck-området uppmanas för säkerhets skull koka hushållsvattnet.
Scroll Up